Candidatii declarati admisi pe listele afisate in 27 iulie trebuie să încheie contractul (să confirme locul) pe data de 28 iulie 2016, in Amfiteatrul MK, interval orar 9 - 17.

Neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Candidatii inscrisi in sesiunea iulie 2016 si decalarati admisi trebuie sa incheie contractul (confirme locul) in perioada 25-27 iulie 2016, intervalul orar 9 – 17. Neconfirmarea locului atrage dupa sine excluderea din concurs!

Candidații admiși la buget sunt obligați (conform METODOLOGIEI privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2016/2017,  Art. 38) să depună dosarul cu actele in original!

Pentru locurile rămase neocupate vor fi organizate două sesiuni ulterioare de confirmare: 28 și 29 iulie 2016.

Listele intermediare după prima sesiune de confirmări se vor publica cel mai târziu pe 28 iulie 2016 (dimineneaţa).

Anunţuri primite de la Comisia de admitere 2016

18-07-2016

Perioada de încheiere a contractelor (confirmare) este 25 – 27 iulie 2016, în intervalul orar 9 – 17, atât pentru candidaţii admişi pe locurile cu finanţare de la buget, cât şi pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă;

pentru locurile rămase neocupate vor fi organizate două sesiuni ulterioare de confirmare: 28 și 29 iulie 2016, în intervalul orar 9-17.

Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original (dacă este cazul), de a semna o declaraţie pe propria răspundere și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 RON.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 500 RON din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017.

 

 


 

Go to top