ADMITERE STUDII DOCTORALE 2016

Click pentru a descărca Metodologia de admitere 2016

Click pentru a descărca Fişa de înscriere 2016

 

Anunţ important:

Studenţii doctoranzii admişi în septembrie 2016 sunt rugaţi să se prezinte la Secretariatul Şcolii Doctorale în intervalul 28.09.2016 - 7.10.2016 pentru încheierea contractului de şcolaritate. 

Studenţii doctoranzi admişi la Buget trebuie să plătească alocaţia bugetară în valoare de 60 RON la orice sucursală BRD.

Studenţii doctoranzi admişi la Taxă au obligaţia la încheierea contractului să achite 1/2 din taxa semestrială (1250 RON).

 
 

Anunţ:

În urma redistribuirii locurilor pentru admiterea din septembrie 2016, d-nei Prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă i s-a atribuit suplimentar 1 loc cu taxă.

Examenul de admitere pentru acest loc se va desfăşura la Catedra de Filosofie pe 26 septembrie 2016, ora 900 .

 

 Rezultate finale admitere - Runda a doua - afişat 30.09.2016 

 Rezultate finale admitere - afişat 27.09.2016 

 Rezultate preliminare admitere - afişat 13.09.2016 

 

CALENDARUL ADMITERII la doctorat pentru anul universitar 2016- 2017:

ÎNSCRIERI:

1 – 9 SEPTEMBRIE 2016

VALIDARE DOSARE ÎN CSD

9 – 11 SEPTEMBRIE 2016

PROBA SCRISĂ:

12 SEPTEMBRIE 2016 ora 1000 - 1200  SALA ROMTELECOM RTC306, 317

INTERVIU:

12 SEPTEMBRIE 2016 ora 1400 - 1800  SALA ROMTELECOM RTC306, 317

AFIŞAREA REZULTATELOR:

15 SEPTEMBRIE 2016

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR (DOAR PENTRU PROBA SCRISĂ):

16 SEPTEMBRIE 2016

REZULTATE FINALE:

19 SEPTEMBRIE 2016

 

DosarSD
 

ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

Admiterea la programul de doctorat este pe bază de concurs; un număr limitat de solicitanți sunt acceptaţi în program în fiecare an pentru că un conducator de doctorat nu poate avea mai mult de 10 de doctoranzi la un moment dat.

Absolvenții care dețin o diplomă de master (sau echivalent), pot aplica pentru domeniul lor de studiu sau un domeniu conex. Consiliul Scolii de doctorat stabilește corespondențele dintre domeniile de studiu..

Fiecare candidat poate aplica pentru un loc disponibil din domeniul de studiu al Școlii Doctorale. Candidații care au reușit pot fi finanțaţi de la bugetul de stat o singură data pentru studiile de doctorat.

NUMĂRUL DE LOCURI:

10 locuri BUGET cu frecventa bursă MECS
3 locuri BUGET cu frecventa bursă UAIC
4 locuri BUGET cu frecvenţă sau frecventă redusă fără bursă
5 locuri CU TAXĂ cu frecvenţă sau frecventă redusă 

 

 

DOMENIU DE DOCTORAT conform H.G. nr 707/2012

DISTRIBUŢIA NUMĂRULUI DE LOCURI PENTRU ADMITEREA LA STUDII DOCTORALE 

2016-2017

Buget cu frecventa bursă MECSBuget cu frecventa bursă UAICBuget cu frecvenţă sau frecventă redusă fără bursăCu frecvenţă sau frecventă redusă cu taxă
Filosofie 10   3
Sociologie
Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării

 

Locurile disponibile pentru admiterea la Şcoala Doctorală, sesiunea septembrie 2016 au fost împărţite după cum urmează:

Conducător doctorat-prof.univ.dr.

Locuri buget cu bursă MEN

Locuri buget cu bursă UAIC

Locuri buget fără bursă

Locuri cu taxă

Ştefan Afloroaei

1

-

-

-

Anton Adămuţ

-

-

-

-

Nicolae Râmbu

1

-

-

-

Carmen Cozma

-

-

-

-

Petru Ioan

-

-

-

-

Marius Dumitrescu

-

-

-

-

Constantin Sălăvăstru

1

1

1

-

Anton Carpinschi

-

-

-

-

Traian Dinorel Stănciulescu

1

-

-

1

George Poede

1

-

-

-

Doina Balahur

1

1

1

1

Nicu Gavriluţă

-

-

-

-

Ştefan Cojocaru

-

-

-

-

Mihai Dinu Gheorghiu

1

-

-

-

George Bondor

1

-

-

-

Alexandru Tofan

-

-

1

1

Cristina Gavriluţă

1

-

-

1

Bogdan Ştefanachi

1

-

1

-

Diego Varela

-

1

-

-

TOTAL

10 

 3

 4


TAXELE de înscriere şi şcolarizare  pentru doctorat anul universitar 2016 / 2017

 

 

Nr.

crt.

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

 1 Filosofie și Științe Social Politice

5000

200

Taxele de şcolarizare se aplică doar la doctoranzii admişi in regim cu taxă.

 

Go to top