ADMITERE MASTER 2016

 Descărcaţi Metodologia Admiterii – MASTER 2016

  Descărcaţi Pliantul de Admitere Master 2016

 

LOCURILE SCOASE LA CONCURS LA MASTERAT IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

Buget Concurs

Taxă Concurs

1. Filosofie aplicată şi management cultural

9

6

2. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor

0

6

3. Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

0

14

4. Familia şi managementul resurselor familiale

0

11

5. Supervizare şi planificare socială

10

13

6. Securitate comunitară şi controlul violenţei

0

12

7. Politici publice şi management instituţional

9

7

8. Studii europene de integrare şi securitate

19

8

9. Studii de dezvoltare internaţională – engleză

19

8

10. Relaţii publice şi publicitate

0

1

Total

66

86

 

Locuri propuse MASTERAT iulie 2016

DomeniulSpecializareaForma de învăţământNumăr de locuri
BugetTaxă
Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale Zi  21  14
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi  21   14
Supervizare şi planificare socială Zi  21  14
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor Zi  21  14
Securitate comunitară şi controlul violenţei Zi  21  14
Științe politice Politici publice şi management instituţional Zi  22  8
Studii europene de integrare şi securitate Zi  22  8
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză Zi  22  8
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi  18  6
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi  50  10
Numărul total de locuri - -  239  110

 

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • La programul de masterat în limba engleză, media se va calcula astfel:
  50% media examenului de licență;
  50% interviu profesional în limba engleză.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru fiecare domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3000 lei

 

Acte necesare inscriere master

 • Cerere de înscriere 
 • diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.Ed.C. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (copie legalizată);
 • copie carte de identitate
 • adeverinţă medicală tip ;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă plata taxă admitere ;
 • un dosar plic.

Candidatii absolventi de studii universitare de licenta de la Universitatile particulare vor prezenta, la inscriere, o dovada a acreditarii specializarii absolvite.

În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii

Go to top