ADMITERE MASTERAT 2017

Filosofie

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Filosofie aplicată si management cultural

Filosofie

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1. Fr. Nietzsche, Amurgul idolilor, Humanitas, Bucuresti, 2012
2. H-G. Gadamer, Actualitatea frumosului, Editura Polirom, Iasi, 2000
3. Mircea Eliade, Imagini si simboluri, Editura Humanitas, Bucuresti, 2013
4. Umberto Eco, Limitele interpretarii, Editura Polirom, Iasi, 2016

Precizări privind desfăşurarea probei orale-interviu
din cadrul concursului de admitere la programul de masterat

 1. Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a altor doi candidaţi prezenţi în sală.
 2. Comisia de concurs va fi formată din preşedinte comisie, 2 membri şi un secretar ;
 3.  Interviul se va desfăşura pe baza a 2- 4 întrebări şi va avea o durată de maximum 20 de minute ;

Sociologie 

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Securitate comunitară și controlul violenței*

Sociologie

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1) Sandu, Maria. 2016. Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-penală. București: ProUniversitaria.
(2) Stan, Dumitru. 2015. Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetari si remedii posibile. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

* Masterat profesional

Procedura desfășurării examenului de admitere la masterat 2017

 • Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual;
 • Interviul va fi susținut în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare (președinte comisie, 3 membri, secretar comisie);
 • Interviul va fi susținut în prezenţa altor trei candidaţi;
 • Membrii comisiei de examinare vor adresa întrebări de verificare a cunoștințelor, abilităților și competențelor formulate exclusiv din bibliografia de concurs;
 • Interviul va avea o durată de maximum 20 de minute / candidat;
 • Interviul se va desfăsura exclusiv în limba de predare a programului de studiu de masterat;
 • Membrii comisiei de examinare vor evalua măsura în care candidaţii dispun de:
  • (a.1) cunoştinţe avansate în domeniul sociologie, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor;
  • (a.2) abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile în domeniul sociologie / asistență socială;
  • (a.3) competențe care să permită gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibil; competențe care să permită asumarea de responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;
  • precum și (b) nivelul de calificare (cunoştinţe, abilități, deprinderi) pe care candidaţii intenţionează să îl dezvolte pe parcursul programului de studii de masterat.

Asistenţă socială 

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Familia şi managementul resurselor familiale*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1) Balahur, Doina. 2008. “Pedeapsă și control social în modernitatea târzie”, în Rob Candon, Valentin Schiaucu, Manual de probațiune, Bucuresti: Euro Standard. pag.57-67.
(2) Cojocaru, Ștefan. 2005. Metode apreciative în asistența socială. Ancheta, supervizarea și managementul de caz. Iași: Polirom.
(3) Howe, David. 2001. Introducere în teoria asistentei sociale, București: UNICEF.
(4) Miley, Karla Krogsrud, O'Melia, Michael, DuBois, Brenda. 2006. Practica asistenței sociale. Abordarea participativă. Iași: Editura Polirom.
(5) Muntean, Ana (coord). 2007. Supervizarea. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.
(6) Payne, Malcolm. 2011. Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Editura Polirom.

2

Masterat european de protecţia drepturilor copilului*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

3

Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

4

Supervizare şi planificare socială*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

* Masterat profesional

Procedura desfășurării examenului de admitere la masterat 2017

 • Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual;
 • Interviul va fi susținut în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare (președinte comisie, 3 membri, secretar comisie);
 • Interviul va fi susținut în prezenţa altor trei candidaţi;
 • Membrii comisiei de examinare vor adresa întrebări de verificare a cunoștințelor, abilităților și competențelor formulate exclusiv din bibliografia de concurs;
 • Interviul va avea o durată de maximum 20 de minute / candidat;
 • Interviul se va desfăsura exclusiv în limba de predare a programului de studiu de masterat;
 • Membrii comisiei de examinare vor evalua măsura în care candidaţii dispun de:
  • (a.1) cunoştinţe avansate în domeniul asistență socială, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor;
  • (a.2) abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile în domeniul sociologie / asistență socială;
  • (a.3) competențe care să permită gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibil; competențe care să permită asumarea de responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;
  • precum și (b) nivelul de calificare (cunoştinţe, abilități, deprinderi) pe care candidaţii intenţionează să îl dezvolte pe parcursul programului de studii de masterat.

Relații Internaționale și Studii Europene

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

International Development Studies

Științe Politice

Oral - colocviu

Engleză

60% - examenul de licență
40% - proba orală

1. Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse, Relații internaționale, Iași: Polirom, 2008, (capitolele 5, 11, 12, 13)
2. Buzan, Barry, Popoarele, statele și teama, Chișinău: Cartier, 2014.
3. Sava, Ionel Nicu, Studii de securitate, Bucuresti: Editura Centrului Roman de Studii Regionale, 2005.
4. Victor Negrescu, Politicile europene de cooperare pentru dezvoltare. Între relații publice internaționale și politici publice, București: Tritonic, 2017.
5. Strategia naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, disponibilă la adresa de aici.

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

2

Studii europene de integrare și securitate

Științe Politice

Oral - colocviu

Română

60% - examenul de licență
40% - proba orală

1. Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse, Relații internaționale, Iași: Polirom, 2008, (capitolele 5, 11, 12, 13)
2. Buzan, Barry, Popoarele, statele și teama, Chișinău: Cartier, 2014.
3. Sava, Ionel Nicu, Studii de securitate, Bucuresti: Editura Centrului Roman de Studii Regionale, 2005.
4. Victor Negrescu, Politicile europene de cooperare pentru dezvoltare. Între relații publice internaționale și politici publice, București: Tritonic, 2017.
5. Strategia naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, disponibilă la adresa de aici

 • Proba orală va fi sub forma unui colocviu.
 • Colocviul se va desfățuura în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a tuturor celorlalți candidaţi.
 • Colocviul se va desfășura în limba de predare a masteratului.
 •  Pe baza răspunsurilor primite la întrebări formulate pe baza bibliografiei, membrii comisiei de concurs vor aprecia:
  •  măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniul  Relațiilor internaționale
  • ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii.

Științe Politice

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Politici publice și management instituțional

Științe Politice

Oral - colocviu

Română

60% - examenul de licență
40% - proba orală

 • Serban Cerkez – Grupurile de interese și politicile publice, Polirom, Iași, 2010
 • William Dunn – Analiza politicilor publice, Polirom, Iași, 2010
 • Laurie Boussaguet, Sophi Jacquot, Pauline Ravinet – Dicționar de politici publice, Polirom, Iași, 2009
 • Virgil Stoica – Procesul și analiza politicilor publice, Fides, Iași, 2000
 • Proba orală va fi sub forma unui colocviu.
 • Colocviul se va desfățuura în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a tuturor celorlalți candidaţi.
 • Colocviul se va desfășura în limba de predare a masteratului.
 •  Pe baza răspunsurilor primite la întrebări formulate pe baza bibliografiei, membrii comisiei de concurs vor aprecia:
  •  măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniile Politicilor publice

ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii

Ştiinţe ale comunicarii

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Relaţii publice şi publicitate

Ştiinţe ale comunicarii

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

BIBLIOGRAFIE

1.Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001
2. Newsom, Doug et al., Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003
3.Cathelat, Bernard, Publicitate și societate, Editura Trei, București, 2005
4. Sutherland, Max şi Alice K. Sylvester, De la publicitate la consumator, Editura Polirom, Iași, 2008

Precizări privind desfăşurarea probei orale-interviu
din cadrul concursului de admitere la programul de masterat Relaţii publice şi publicitate

Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a altor trei candidaţi. Interviul se va desfăşura pe baza a 2-4 întrebări şi va avea o durată de maximum 20 de minute. Pe baza răspunsurilor primite, membrii comisiei de concurs vor aprecia (a) măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniile relaţiilor publice şi publicităţii, respectiv (b) ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii.

Go to top