xFoto doctorat

 

Misiunea noastă este de a-i ajuta pe doctoranzi în vederea dezvoltării abilităţilor lor teoretice şi de cercetare pentru a deveni specialişti recunoscuţi internaţional, cadre universitare competitive şi lideri ai secolului XXI. Pentru a obţine toate acestea va trebui să urmaţi cursurile şi seminariile din cadrul pregătirii avansate ce se derulează în cadrul primului semestru al Şcolii Doctorale, să beneficiaţi de o bursă de un semestru la o universitate din străinătate, să obţineţi experienţă de predare şi, în final, va trebui să realizaţi o cercetare originală semnificativă, reprezentată de teza dvs. de doctorat.

Human pictos 114

  ŞTIINŢE UMANISTE

       filosofie

  ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE

                           Sociologie

                           Ştiinţe ale comunicării

                           Ştiinţe politice

 

Easy to starts

CURSURILE ŞCOLII DOCTORALE

Metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice

Teorii ale argumentării şi interpretării (Modul Philosofie )

Paradigme de cunoaştere şi comunicare (Modul Sociologie, Ştiinţe politice, Ştiinţe ale comunicării)

Easy to starts

CALENDAR ADMITERE 2016

Înscrieri: 1-9 Septembrie

Selectia candidaţilor: 9-11Septembrie

Comunicarea rezultatelor: 15 Septembrie

Contestaţii: 16 Septembrie

Afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie.

Go to top