Studenţii anului I şi II specializarea Asistenţă Socială sunt convocaţi în data de 19.05.2017, între orele 10-12, în Amfiteatrul MK pentru prezentarea ofertei de Practică de vară din partea Fundaţiei World Vision, cu cercetarea privind Bunăstarea copilului.

Coord.gen. practică AS: Conf.univ.dr.Nina Mihalache

 

 

În atenţia studenţilor interesaţi, vă rugam să consultaţi 

 

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
ANUL ACADEMIC 2016 – 2017
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Exclusiv doctoranzi

CALENDARUL SELECŢIEI:
24/04/2017 – 25/04/2017: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul FSSP;
25/04/2017, orele 12.00-13.00: întâlnire informativă cu doctoranzii interesați să participe la selecție. Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;
26/04/2017, orele 9.00: interviu în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
27/04/2017, ora 8.30: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
27/04/2017, orele 9.00, Sala de Consiliu a FSSP: întâlnire informativă cu studenții selectați.

Consultaţi documentul PDF cu cu condiţiile de participare

Centralizator

Propuneri burse semestrul II 2016-2017

Eventualele contestaţii se depun la biroul Administratorului şef de facultate, ec. Claudia Jacotă,  pâna vineri 31 martie 2017, ora 12.

Bursă de performanţă

Bursă de merit

Bursă de studiu integrală

Bursă de studiu parţială 1

Bursă de ajutor social

Go to top