Informaţii cu privire la cazarea în anul universitar 2020/2021 a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere:

 

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Candidaţii admişi care doresc cazare pentru anul universitar 2020-2021  şi care au bifat cîmpul "doriţi cazare" în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută.

Informații privind spațiile de cazare             Dacă doriți cazare în căminele de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos / Buna Vestire (doar baieti) – aprox. 440-500 lei/lună) trimiteți solicitarea pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data 01 septembrie 2020 .

 De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (cazuri medicale, orfani de ambii părinţi, plasament, familisti, studente cu copii, revolutionar) vor trimite pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data de 01 septembrie 2020 urmatoarele documente scanate:

  • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament: certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC (cămin C8, complex Tudor Vladimirescu), copie certificat de nastere student, copie B.I./C.I. student
  • pentru orfanii de ambii părinţi: copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie B.I./C.I. student
  • pentru plasament instituţional sau familial: adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI
  • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice): copie certificat căsătorie, copie certificat nastere, copie B.I./C.I.

NOTĂ:

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

  • Studente cu copii:  cerere tipizată, copie certificat căsătorie, copie certificat nastere copil, copie B.I./C.I., declaratie din partea studentei ca va locui numai cu copilul, dosar plic.

             Cazarea studenţilor se face în funcţie de media obţinută şi de locurile de cazare alocate facultăţii. Nu toti studenţii obţin cazare.


              Studenţii fii de cadre didactice nu obţin automat cazare în baza acestui statut, dar, în eventualitatea obţinerii locului de cazare, în baza unui dosar depus la cămin, pot beneficia de subvenţie (plata unui tarif redus).


             Vă rugăm să faceţi toate demersurile doar în perioada menţionată. Dincolo de această perioadă nu se mai primesc cereri sau dosare de cazare.

 

Go to top