Candidații admiși pe locuri cu taxă la programele de masterat pot achita taxa până cel târziu la data de 20 septembrie 2020. Pentru confirmarea locului candidații admiși pe locuri cu taxă vor transmite pe adresele de email indicate mai jos, în mod obligatoriu, contractul de studii, conform calendarului, iar dovada achitării taxei în momentul în care  se efectuează plata.

Go to top