Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Calendar confirmări perioada II: 5-8 si 10 august

Pentru locurile rămase libere în urma eventualelor neconfirmări din perioada II se va organiza o nouă perioadă de confirmări în intervalul 11-24 august

 

 

Candidați admiși buget

 

Confirmarea candidaților admiși la BUGET se va face conform următorului program:

 • 5 august – doar domeniile sociologie, resurse umane și asistență socială; licență și master; IF și ID
 • 6 august – doar domeniile filosofie, științe politice, relații internaționale și studii europene, științe ale comunicării; licență și master
 • 7, 8, 10 august - toate domeniile de licența și masterat (sociologie, resurse umaneasistență socialăfilosofie, științe politice, relații internaționale și studii europene, științe ale comunicării)

Program zilnic pentru confirmări: 9:00-16:00

 

Confirmarea locului se face, conform programului, în punct preluare a dosarelor înființat la intrare Corp A al universității

 

Dosarul pentru confirmarea locului la buget trebuie să conțină:

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu – original
 • Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau Adeverință (pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2019 și iulie 2020) - original; pentru candidații admiși la masterat
 • Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României – original;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (print detaliile tranzacției pentru plățile online sau chitanță BRD);
 • Dosar plic.

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugam sa aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

 

Taxă înmatriculare: 50 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (taxă înmatriculare).
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă înmatriculare: 38; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; master IF – 2406.)

 

Neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

  Candidații care în urma redistribuirii locurilor au fost admiși pe locurile cu finanțare de la buget sunt invitați să reconfirme locul la buget, conform calendarului si instrucțiunilor de mai sus.

Pentru restituirea taxei de școlarizare achitată la confirmarea locului se va completa aceasta cerere la care se va atasa (1) copie chitanța, (2) copie carte de identitate, (3) extras cont (pentru identificarea titularului contului si a codului IBAN)

 

Din motive de asigurare a siguranței medicale vă rugăm respectați calendarul și recomandările anunțate

 

 

Candidați admiși taxă

 

Confirmarea candidaților admiși la taxă se va face doar on-line, conform următorului program:

 • 5 august (ora 00:00) -  10 august (ora 16:00).

Confirmarea locului se va realiza exclusiv on-line prin transmiterea următoarelor documente la adresele de email indicate mai jos, în funcție de programul de studii.

 • Contractului de studii (completat și semnat)

[descarcă pentru învățământ cu frecvență (IF)]

[descarcă pentru învățământ la distanță (ID)]

 • Dovada achitării primei rate (500 lei) din taxa de școlarizare.
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă la programele de masterat pot achita taxa până cel târziu la data de 20 septembrie 2020. Pentru confirmarea locului candidații admiși pe locuri cu taxă vor transmite pe adresele de email indicate mai jos, în mod obligatoriu, contractul de studii, conform calendarului, iar dovada achitării taxei în momentul în care  se efectuează plata.

Confirmarea locului se face prin transmiterea documentelor scanate (contract de studii și dovada achitării taxei) la una din următoarele adrese de email, in funcție de programul de studii 

   • Filosofie - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Sociologie - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Resurse umane - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Asistenţă socială - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Asistenţă socială (I.D.) - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Ştiinţe politice - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Relaţii internaţionale şi studii europene - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Comunicare şi relaţii publice - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Filosofie aplicată şi management cultural - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Sociologia organizațiilor și a resurselor umane - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Securitate comunitară şi controlul violenţei - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Familia şi managementul resurselor familiale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Supervizare şi planificare socială - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Masterat european de protecția drepturilor copilului - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Politici publice şi management instituţional - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Studii de dezvoltare internaţională - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   • Relaţii publice şi publicitate - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Rată taxă de școlarizare: 500 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 lei, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare)
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă școlarizare: 31; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.)

Important: vă rugăm să urmăriți reafișarea listelor la sfârșitul primei perioade de confirmări pentru a vedea dacă ați trecut de la taxă la buget

Important: după primul semestru, pe baza notelor obținute în sesiune, se fac trecerile de la taxă la buget

Neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

 

Go to top