Confirmarea locului sesiunea septembrie 2022


Calendar confirmarea locurilor*: 8-9 septembrie 2022, în intervalul orar 09:00 – 16:00
* în data de 10 septembrie (în intervalul orar 09:00 – 14:00) se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor DOAR pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Atenție: confirmarea locului pentru (1) candidați admiși buget, care nu au depus actele în original la înscriere, (2) candidați admiși buget, care au depus actele în original la înscriere, (3) candidați admiși taxă, care nu au depus actele în original la înscriere (4) candidați admiși taxă, care au depus actele în original la înscriere în sesiunea de admitere septembrie 2022 se face exclusiv în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (licență, master).
În sesiunea de admitere septembrie 2022 confirmarea locului se face exclusiv in format fizic.

 

Dosarul pentru confirmarea locului trebuie să conțină:
* Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu – original
* Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau Adeverință - original; pentru candidații admiși la masterat
* Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României – original;
* Dovada achitării taxei de înmatriculare (print detaliile tranzacției pentru plățile online sau chitanță BRD);
* Dosar plic.

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugăm să aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

Taxe

Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (taxă înmatriculare).
Taxa poate fi achitată online (https://plati-taxe.uaic.ro) sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă înmatriculare: 38; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; master IF – 2406.)

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 lei, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare)
Taxa poate fi achitată online (https://plati-taxe.uaic.ro) sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă școlarizare: 31; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.)

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Confirmarea locului

Calendar confirmarea locurilor*: 22-23, 25-27 iulie 2022
* în perioada 28 - 29 iulie se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor DOAR pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.
** în data de 30 iulie se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor, etapa III, DOAR pentru specializările unde va fi cazul.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!
Atenție: confirmarea locului se poate face online (pe platforma de admitere https://eadmitere.uaic.ro) sau cu prezență fizica, în funcție de situațiile descrise mai jos!

 

 

Candidați admiși buget, care nu au depus actele în original

 

Pentru candidații admiși la buget, care nu au depus actele în original la înscriere, este necesară aducerea acestora în original la Facultate.

Pentru candidații admiși la buget, care nu au depus actele în original la înscriere, confirmarea locului se face exclusiv fizic.

Confirmarea locului se face, conform programului de confirmări, în intervalul orar 09:00 – 16:00, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master)

Dosarul pentru confirmarea locului la buget trebuie să conțină:

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu – original
 • Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau Adeverință - original; pentru candidații admiși la masterat
 • Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României – original;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (print detaliile tranzacției pentru plățile online sau chitanță BRD);
 • Dosar plic.

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugăm să aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

Taxă înmatriculare: 50 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (taxă înmatriculare).
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă înmatriculare: 38; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; master IF – 2406.)
Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Candidați admiși buget, care au depus actele în original

 

Pentru candidații admiși la buget, care au depuse actele în original la înscriere, confirmarea locului se poate face:

Pentru candidații admiși la buget, care au depuse actele în original la înscriere, care doresc să confirme locul online:

 • vor fi încărcate în platformă, în secțiunea dedicată confirmării, dovada plății taxei de înmatriculare și acest contract de studii, imprimat, completat și scanat ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER. Acest fișier trebuie sa conțină atât dovada plații cât și contractul de studii.

Pentru candidații admiși la buget, care au depuse actele în original depuse la înscriere, care doresc să confirme locul fizic:

 • confirmarea locului se face conform programului pentru confirmări, în intervalul orar 09:00 – 16:00, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master)

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugăm să aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

Taxă înmatriculare: 50 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (taxă înmatriculare).
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă înmatriculare: 38; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; master IF – 2406.)
Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Candidați admiși taxă

 

Pentru candidații admiși la taxă, indiferent dacă au sau nu depuse actele în original la înscriere, confirmarea locului poate fi făcută:

Pentru candidații admiși la taxă, indiferent dacă au sau nu depuse actele în original la înscriere, care doresc să confirme locul online:

 • vor fi încărcate în platformă, în secțiunea dedicată confirmării, dovada plății taxei de școlarizare și acest contract de studii pentru I.F. sau acest contract de studii pentru I.D., imprimat, completat și scanat ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER. Acest fișier trebuie sa conțină atât dovada plații cât și contractul de studii.

Pentru candidații admiși la taxă, indiferent dacă au sau nu depuse actele în original la înscriere, care doresc să confirme locul fizic:

 • confirmarea locului se face conform programului pentru confirmări, în intervalul orar 09:00 – 16:00, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master)

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugam sa aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

Important: Candidații admiși pe locurile cu taxă la studii de masterat pot să achite taxa de școlarizare până la data de 15 septembrie 2022, dar semnarea contractului se face conform calendarului de mai sus.

Candidații admiși pe locurile cu taxă la Studii de Licență sau Studii de Masterat, care nu au depus actele în original la înscriere și care vor confirma locul online,  vor trebui să depună la Secretariatul Facultății actele în original în perioada 5-9 septembrie.

Rată taxă de școlarizare: 500 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 lei, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare)
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă școlarizare: 31; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.)
Important: vă rugăm să urmăriți reafișarea listelor la sfârșitul primei perioade de confirmări pentru a vedea dacă ați trecut de la taxă la buget

Candidații admiși la taxă, care în urma redistribuirii locurilor au fost admiși pe locurile cu finanțare de la buget, sunt invitați să reconfirme locul la buget, conform instrucțiunilor de mai sus.
Pentru restituirea taxei de școlarizare (500 lei) achitată la confirmarea locului la taxă se va completa aceasta cerere la care se va atașa (1) copie chitanța, (2) copie carte de identitate, (3) extras cont (pentru identificarea titularului contului si a codului IBAN). Documentele vor fi transmise, în același mesaj, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pentru confirmarea locului la buget, se va achita o taxă înmatriculare în valoare de 50 lei, iar dovada plății va fi transmisă la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Important: după primul semestru, pe baza notelor obținute în sesiune, se fac trecerile de la taxă la buget
Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Candidați români de pretutindeni

 

Pentru candidații români de pretutindeni declarați admiși la buget cu bursă, buget fără bursă sau taxă, confirmarea locului va fi făcută astfel:

 • candidații români de pretutindeni declarați admiși la buget cu bursă, buget fără bursă, care nu au depus actele în original la înscriere: confirmarea locului se face exclusiv fizic, cu depunerea actelor în original la momentul confirmării și a completării acestui formular;
 • candidații români de pretutindeni declarați admiși la buget cu bursă, buget fără bursă, care au depus actele în original la înscriere: confirmarea locului se poate face online, din contul personal (https://eadmitere.uaic.ro) sau fizic și a completării acestui formular;
 • candidații români de pretutindeni declarați admiși la taxă, indiferent dacă au sau nu depuse actele în original la înscriere: confirmarea locului se poate face online, din contul personal (https://eadmitere.uaic.ro) sau fizic prin achitarea taxei de școlarizare și a completării acestui formular;
Important: Candidații români de pretutindeni admiși pe locurile cu taxă la studii de masterat pot să achite taxa de școlarizare până la data de 15 septembrie 2022, dar semnarea formularului de confirmare a locului se face conform calendarului de mai sus.

Rată taxă de școlarizare: 500 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 lei, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare)
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă școlarizare: 31; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.)

Confirmarea locului cu prezență fizică se face conform programului pentru confirmări, în intervalul orar 09:00 – 16:00, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master)
Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugam sa aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

 

Go to top