Confirmarea locurilor*: 22-24 iulie 2021, intervalul orar 9.00-16.00, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A
în perioada 27 - 28 iulie, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

* *în data de 29 iulie, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor, etapa III, doar pentru specializarile unde va fi cazul

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Atenție: confirmarea locului se face exclusiv în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu!

Important: în cazul în care se optează pentru depunerea dosarului în format fizic sau în cazul confirmării locului, accesul în sala va fi permis doar candidaților. Candidații vor respecta toate prevederile legale aflate în vigoare pentru asigurarea siguranței sanitare!

 

 

Candidați admiși buget

 

Confirmarea candidaților admiși la BUGET se va face conform următorului program:

 • 22-24 iulie – toate specializările, licență și master; IF și ID

Program zilnic pentru confirmări: 9:00-16:00

 

Confirmarea locului se face, conform programului, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master)

 

Dosarul pentru confirmarea locului la buget trebuie să conțină:

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu – original
 • Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau Adeverință (pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2019 și iulie 2020) - original; pentru candidații admiși la masterat
 • Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României – original;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (print detaliile tranzacției pentru plățile online sau chitanță BRD);
 • Dosar plic.

Pentru asigurarea siguranței medicale vă rugam sa aveți asupra dvs. un instrument personal de scris (recomandăm pix cu tuș albastru).

 

Taxă înmatriculare: 50 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (taxă înmatriculare).
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă înmatriculare: 38; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; master IF – 2406.)

 

Neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

  Candidații care în urma redistribuirii locurilor au fost admiși pe locurile cu finanțare de la buget sunt invitați să reconfirme locul la buget, conform calendarului si instrucțiunilor de mai sus.

Pentru restituirea taxei de școlarizare achitată la confirmarea locului se va completa aceasta cerere la care se va atasa (1) copie chitanța, (2) copie carte de identitate, (3) extras cont (pentru identificarea titularului contului si a codului IBAN)

 

Din motive de asigurare a siguranței medicale vă rugăm respectați calendarul și recomandările anunțate

 

 

Candidați admiși taxă

 

Confirmarea candidaților admiși la taxă se va face  conform următorului program:

22-24 iulie – toate specializările, licență și master; IF și ID

 • Program zilnic pentru confirmări: 9:00-16:00

Confirmarea locului se face, conform programului, în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (candidații admiși la studii de licență), respectiv în Amfiteatrul II8, Corp A (candidații admiși la studii de master) 

Rată taxă de școlarizare: 500 lei

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 lei, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare)
 • Taxa poate fi achitată online aici sau la orice sucursală BRD din țară (cod taxă școlarizare: 31; cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.)

Important: vă rugăm să urmăriți reafișarea listelor la sfârșitul primei perioade de confirmări pentru a vedea dacă ați trecut de la taxă la buget

Important: după primul semestru, pe baza notelor obținute în sesiune, se fac trecerile de la taxă la buget

Neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Important: Candidații admiși pe locurile cu taxă la studii de masterat pot să achite taxa de școlarizare până la data de 15 septembrie 2020;

 

 

 

 

 

Go to top