poza Alexandra   

Asistent univ. dr. Alexandra Damaschin

CV academic

Alexandra Damaschin este doctor în sociologie (teza cu titlul Construcționismul social în contextul organizațional. O abordare relațional – apreciativă) și asistent universitar în cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost bursier posdoctoral al Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu tema Construcția participării școlare. Reprezentări ale copiilor din mediul rural. Principalele sale domenii de interes vizează epistemologia social-construcționistă, protecția copilului, metodologia cercetării sociale, dezvoltare organizațională, intervenție socială. Este autor și coautor al mai multor studii publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate, a participat la numeroase proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională.

Alexandra Damaschin has a PhD in sociology (thesis title Social constructionism in organizational context. A relational appreciative approach) and she is teaching assistant within the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. She followed a program of postdoctoral research within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, addressing the topic Social construction of school participation. Children’s representations from rural area. Her main areas of interest are social constructionism, child protection, research methodology in social sciences, organizational development, social intervention. She is the author and coauthor of a significant number of research reports published national and abroad, being involved in numerous projects with public and private, national and international funding.

    

Go to top