poza-P.Balahur-200Conf. univ. dr. Paul Balahur

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV limba română


 

Paul Balahur este conferenţiar la Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, unde predă următoarele cursuri: Fundamente ale ştiintelor sociale. Etică si comunicare, Estetică şi comunicare (licenta) şi Scriere creativă (masterat). A absolvit studii de sociologie-psihologie  şi drept şi şi-a susţinut doctoratul in Filosofie, specialitatea Etica. Are experienţă profesională directă în practicile comunicării publice, lucrând peste 12 ani în presa culturala, ca redactor de specialitate şi secretar general de redacţie la revista de cultura “Cronica” (1978-1991). A înfiinţat şi a fost redactor şef al Editurii Performantica (Institutul National de inventica) si al “Revistei de inventică”. În 2008, a contribuit la înfiinţarea revistei “Ştiinte ale comunicării”, în cadrul seriei Analele ştiinţifice ale Universităţii„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, căreia i-a fost primul redactor şef (2008-2012). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1976).

A publicat cărţi ştiinţifice (Personalitate şi creaţie în etica moderna, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi, 2004, Problematologie si comunicare, Editura Performantica, 2006), cursuri universitare (Filosofie socială, 2004, Fundamente ale ştiinţelor sociale, 2010), studii in volume (“Women and Technological Education. A European Comparative Perspective. The 10 Commands to the Policy Makers”, în colaborare, în volumul Women and Technological Education, editat de D. Balahur si P.Fajdukoff, Ed UAIC, 2010; “The Culture of Gender Equity in Technological Education. European Exploratory Research”, în colaborare, în volumul Colloque InternationalEfficacite et Equite en Education, Universitatea Rennes 2, 2009), articole in jurnale de specialitate pe teme de epistemologie a ştiintelor sociale, metodologii euristice/creatologie, etică, estetică şi comunicare. A participat cu lucrări ştiinţifice la Conferinţe internaţionale organizate la diverse universităţi europene (Universitatea din Tubingen, DE, Universitatea din Rennes, FR, Universitatea din Vilnius, LT, Open University Business School Milton Keynes, UK ş.a.).

 A fost manager de proiect pentru 5 proiecte de cercetare  câştigate prin competiţie naţionala, derulate prin Institutul Naţional de Inventică şi a participat, ca membru în echipa de cercetare, la 5 proiecte internaţionale derulate prin UAIC în cadrul programelor europene: COST - „Restorative Justice Developments in Europe” (2004-2006); FP6 UPDATE – Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education” (2007-2009); LLLP - „Children’s European Citizenship: Information and Participation - CeCiP” (2006-2007); COST - „Living in Surveillance Societies” (2009-2013); FP7 STAGES - Structural Transformations to Achieve Gender Equality in Science (2012-2015).

Go to top