Tematica lucrărilor de licență  - Specializarea asistenţă socială  - An universitar  2019-20120

Model cerere

.

 

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA ÎNVĂŢĂMÂT LA DISTANŢĂ,

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

Vă invităm în perioadele 05-08 octombrie şi 10-15 octombrie a.c. pentru încheierea contractului de studii şi înscrierea la cursurile sem.1 al anului curent, în conformitate cu art.23 şi 24. “Un student înmatriculat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar, după un calendar stabilit de fiecare facultate. Fişa de înscriere,  anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi examenele restante la care se va prezenta în semestrul respectiv,, (extras din Regulamentul studiilor universitare de licenţă art.24). Înscrierea se face astfel:
a)    un student care are discipline nepromovate în anii de şcolaritate parcurşi până la data înscrierii însumând mai puţin de 30 de credite va fi înscris în anul de studii superior celui din care provine;
b)    un student care are discipline nepromovate în anii de şcolaritate parcurşi însumând cel puţin 30 de credite va fi înscris în ultimul an de studii pe care l-a urmat;
c)    înscrierea în semestrul al doilea se face numai în acelaşi an de studii;
d)    un student care, după ultimul an de studii, are disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii, nepromovate, însumând mai puţin de 30 de credite, va avea statutul de cursant. Toate aceste discipline vor fi refăcute în regim cu taxă, în anul universitar următor. Neîndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit constituie motiv de exmatriculare. Cursantul nu beneficiază de bursă, cazare, reduceri pentru transportul local în comun, CFR, nu i se vizează carnetul de student, nu primeşte adeverinţă de student.

Informaţii suplimentare găsiţi în documentul, transmis de secretariatul ID, pe care îl puteţi consulta aici 

Studentii de la Invatamant la Distanta pot accesa platforma de e-learning conturile  la cursurile pentru semestrul 1 al anului universitar in curs.

Pentru  a rezolva orice problema referitoare la conectarea la platforma Blackboard , inclusiv furnizarea parolei, va rugăm să-l contactaţi pe dl. Durnea Alexandru la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  .

Atentie, unii studenti nu au actualizat  (furnizat ) adresa de e-mail, fara de care nu pot intra in posesia parolei contului Blackboard si prin urmare nici a materialelor de curs in format digital.

INFORMAŢII PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ SEM.2, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

primite de la secretariatul ID  -  PDF

Go to top