ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂT LA DISTANŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Vă invităm în perioada 01 oct-10 oct a.c. pentru întocmirea contractului de şcolarizare şi completarea Fişei de inscriere semestrială la cursurile semestrului 1 (anexă la Contractul de studii pe care îl veţi încheia cu Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice). Menţionăm obligativitatea înscrierii şi la cursurile semestrului al doilea în perioada 15 feb-01 mart.(în condiţiile încheierii Contractului de studii şi a Fişei disciplinelor corespunzătoare sem.1). Cu această ocazie veţi intra şi în posesia carnetelor de student, aferente primului an de studiu.

Informaţii suplimentare găsiţi în documentul, transmis de secretariatul ID, pe care îl puteţi consulta aici 
Go to top