În atenţia studenţilor de la învăţământ la distanţă

  • În perioada 29 septembrie  – 10 octombrie, vă invităm să perfectaţi contractul de şcolarizare aferent anului universitar 2014/2015, să vă înscrieţi la disciplinele pe care le veţi parcurge semestrial
  • Pentru anul I, după procedura de confirmare a locului (prin achitarea a 400 ron care se regăsesc în prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare), se va achita suma de 275 ron – reprezentând prima parte din taxa de şcolarizare pentru semestrul I - 1350 ron). Chitanţa/ordinul de plată se va prezenta pentru monitorizare la secretariat ID, condiţionând primirea cursurilor pe semestrul I în format electronic şi posibilitatea descărcării acestora de pe Platforma Blackboard (fiecărui student i se generează un cont ce va fi folosit de către acesta pentru descărcarea cursurilor în format electronic, consultatea temelor pe discipline şi încărcarea răspunsurilor, precum şi discuţii cu profesorii pe forum).
  • Valabil pentru toţii anii de studiu: achitarea primei tranşe permite şi frecventarea tutorialelor – acestea sunt obligatorii. Taxa de şcolarizare pentru anul univ.2014/2015 este de 2700 ron (sem.1-1350 ron+sem.2-1350 ron), plătibilă în 4 tranşe de şcolarizare a 675 ron fiecare tranşă.
  • Prezenţa la tutoriale (forma de învăţământ I.D) este obligatorie, excepţie făcând doar studenţii care pot justifica că se află provizoriu în străinătate, în baza unui contract autentic de muncă însoţit de viză reşedinţă/domiciliu. Studenţii aflaţi pe teritoriu străin vor accesa Platforma Blackboard realizând interacţiunea cu fiecare profesor şi tutore şi se vor supune exigenţelor acestora privind formatul de tutoriale pe platformă, precum şi de evaluare. Accesarea platformei blackboard este condiţie premergătoare evaluării finale, implicând teme evaluatorii la fiecare disciplină şi în fiecare semestru. Activitatea studentului pe platforma blackboard, inclusiv a celor aflaţi în străinătate, constituie condiţie de a fi acceptat în examen.
  • Orarul corespunzător specializărilor: Comunicare şi relaţii publice, Asistenţă socială şi Ştiinţe politice va fi vizibil începând cu data de 29 septembrie a.c. pe site-ul facultăţii www.fssp.uaic.ro la rubrica orar ID, precum şi la avizierul ID. Ghidul privind utilizarea Platformei Blackboard se poate descărca de pe site. Pentru eventuale nelămuriri sau detalii, se oferă suport tehnic şi prin mail:  alexandru.durnea@uaic.ro
  • Carnetele de student vor fi distribuite studenţilor anului I de studiu, cu data de 29 septembrie de la secretariat ID, odată cu încheierea contractelor de şcolarizare şi a fişei de înscriere semestrială – anexă contract studiu.
  • programul de lucru cu studenţii la secretariat I.D. este:

luni, miercuri şi vineri – orele 10-12
marţi şi joi – orele 13-15
cu posibilitatea acceptării unor situaţii urgente şi în afara acestuia.

  • pentru relaţii vă stau la dispoziţie prin mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si telefon 0232/201650, secretar Cristina Turturică
Go to top