La solicitarea studenților de la specializările ID, secretariatul Învățământ la Distanță va deservi studenții în data de 04-10-2014 și 11-10-2014, intervalul orar 09-13, pentru încheierea contractelor de școlarizare, fișa disciplinelor semestriale, eliberarea carnetelor de student pentru anul I de studii.

Secretar ID - Cristina Turturică

Go to top