La solicitarea studenților de la specializările ID, secretariatul Învățământ la Distanță va deservi studenții în data de 04-10-2014 și 11-10-2014, intervalul orar 09-13, pentru încheierea contractelor de școlarizare, fișa disciplinelor semestriale, eliberarea carnetelor de student pentru anul I de studii.

Secretar ID - Cristina Turturică

În atenţia studenţilor de la învăţământ la distanţă

  • În perioada 29 septembrie  – 10 octombrie, vă invităm să perfectaţi contractul de şcolarizare aferent anului universitar 2014/2015, să vă înscrieţi la disciplinele pe care le veţi parcurge semestrial
  • Pentru anul I, după procedura de confirmare a locului (prin achitarea a 400 ron care se regăsesc în prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare), se va achita suma de 275 ron – reprezentând prima parte din taxa de şcolarizare pentru semestrul I - 1350 ron). Chitanţa/ordinul de plată se va prezenta pentru monitorizare la secretariat ID, condiţionând primirea cursurilor pe semestrul I în format electronic şi posibilitatea descărcării acestora de pe Platforma Blackboard (fiecărui student i se generează un cont ce va fi folosit de către acesta pentru descărcarea cursurilor în format electronic, consultatea temelor pe discipline şi încărcarea răspunsurilor, precum şi discuţii cu profesorii pe forum).
  • Valabil pentru toţii anii de studiu: achitarea primei tranşe permite şi frecventarea tutorialelor – acestea sunt obligatorii. Taxa de şcolarizare pentru anul univ.2014/2015 este de 2700 ron (sem.1-1350 ron+sem.2-1350 ron), plătibilă în 4 tranşe de şcolarizare a 675 ron fiecare tranşă.
  • Prezenţa la tutoriale (forma de învăţământ I.D) este obligatorie, excepţie făcând doar studenţii care pot justifica că se află provizoriu în străinătate, în baza unui contract autentic de muncă însoţit de viză reşedinţă/domiciliu. Studenţii aflaţi pe teritoriu străin vor accesa Platforma Blackboard realizând interacţiunea cu fiecare profesor şi tutore şi se vor supune exigenţelor acestora privind formatul de tutoriale pe platformă, precum şi de evaluare. Accesarea platformei blackboard este condiţie premergătoare evaluării finale, implicând teme evaluatorii la fiecare disciplină şi în fiecare semestru. Activitatea studentului pe platforma blackboard, inclusiv a celor aflaţi în străinătate, constituie condiţie de a fi acceptat în examen.
  • Orarul corespunzător specializărilor: Comunicare şi relaţii publice, Asistenţă socială şi Ştiinţe politice va fi vizibil începând cu data de 29 septembrie a.c. pe site-ul facultăţii www.fssp.uaic.ro la rubrica orar ID, precum şi la avizierul ID. Ghidul privind utilizarea Platformei Blackboard se poate descărca de pe site. Pentru eventuale nelămuriri sau detalii, se oferă suport tehnic şi prin mail:  alexandru.durnea@uaic.ro
  • Carnetele de student vor fi distribuite studenţilor anului I de studiu, cu data de 29 septembrie de la secretariat ID, odată cu încheierea contractelor de şcolarizare şi a fişei de înscriere semestrială – anexă contract studiu.
  • programul de lucru cu studenţii la secretariat I.D. este:

luni, miercuri şi vineri – orele 10-12
marţi şi joi – orele 13-15
cu posibilitatea acceptării unor situaţii urgente şi în afara acestuia.

  • pentru relaţii vă stau la dispoziţie prin mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si telefon 0232/201650, secretar Cristina Turturică

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA SPECIALIZAREA ŞTIINŢE POLITICE,
 FORMA ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

 
 
 
STUDENŢII CARE AU RESTANŢE LA DISCIPLINA ECONOMIE, PROF. MAHA LIVIU, SUNT INVITAŢI SĂ DEPUNĂ CERERE DE REEXAMINARE LA SECRETARIAT ID PÂNĂ CEL TÂRZIU ÎN DATA DE 11 IUNIE 2014, DEOARECE EXAMINAREA VA FI ÎN 13 IUNIE, ORA 18 ÎN SALA B334, CORPUL B, FEAA.

PENTRU STUDENŢII AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE CARE SUSŢIN EXAMENELE PE PLATFORMA BLACKBOARD, VOR TRIMITE SCANATĂ CEREREA DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN (PÂNĂ ÎN DATA DE 11 IULIE A.C.), LA SECRETARIAT ID PE MAILUL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

DATELE DE CONTACT ALE PROFESORULUI MAHA LIVIU – DIRECTOR ID/IFR UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Orarul la Anul III, specializarea Asistenţă Socială a fost modificat, completarile le puteţi vedea aici: 

Go to top