ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂT LA DISTANŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Vă invităm în perioada 01 oct-10 oct a.c. pentru întocmirea contractului de şcolarizare şi completarea Fişei de inscriere semestrială la cursurile semestrului 1 (anexă la Contractul de studii pe care îl veţi încheia cu Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice). Menţionăm obligativitatea înscrierii şi la cursurile semestrului al doilea în perioada 15 feb-01 mart.(în condiţiile încheierii Contractului de studii şi a Fişei disciplinelor corespunzătoare sem.1). Cu această ocazie veţi intra şi în posesia carnetelor de student, aferente primului an de studiu.

Informaţii suplimentare găsiţi în documentul, transmis de secretariatul ID, pe care îl puteţi consulta aici 

DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2015 2016

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂT LA DISTANŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016


            Des
chiderea anului universitar 2015-2016 pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, va avea loc în data de 10 octombrie a.c., ora 9,30, în amfiteatrul Mihail Kogăgliceanu (amf. MK), corpul A al Univerităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

Go to top