Ghidul studentului la ID

Învatamântul la distanta este o forma de organizare a procesului didactic adaptata ritmului alert de evolutie a stiintelor si a societatii, dar si nevoilor de profesionalizare si reconversie profesionala a adultilor. El raspunde mai ales nevoii de educatie permanenta pe care o resimtim în activitatea profesionala cotidiana.
El este deschis tuturor categoriilor de adulti care opteaza pentru continuarea studiilor, dar este ales ca modalitate de formare mai ales de adultii care au deja un loc de
munca stabil, iar provocarile profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de evolutie în cariera.
Flexibilitatea programului de studiu si posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-traditionale (prin corespondenta, prin mesaje electronice etc.) constituie
avantaje pentru studentii care sunt deja activi pe piata fortei de munca si nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi.

Activitati specifice învatamântului la distanta: tutoriatul si temele de control.

Activitatile educationale ale programelor de învatamânt la distanta sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de zi. Cursurile si seminariile sunt înlocuite de activitatile tutoriale, care sunt forme flexibile de organizare a procesului didactic si presupun implicare activa a studentului în descifrarea materiei si în rezolvarea problemelor specifice. O activitate tutoriala nu depaseste patru ore conventionale.
Rolul tutorelui care este desemnat pentru fiecare disciplina nu este acela de a transmite un volum oarecare de informatii, ci de a-l orienta pe student în învatarea
autonoma, de a-i forma / a-i dezvolta deprinderea de a învata. Pe tot parcursul studiilor universitare în regim de învatamânt la distanta veti fi asistati de tutorii pentru fiecare
disciplina, care au menirea de a corecta temele de control pe care trebuie sa le finalizati înainte, în timpul sau dupa activitatile tutoriale (în functie de specificul disciplinei si de complexitatea acestora), de a va oferi feed-back permanent si de a va ajuta în ameliorarea procesului de învatare. Temele de control pot fi transmise tutorilor fie prin corespondenta traditionale, fie în format electronic (e-mail).
Materialele de curs elaborate pentru învatamântul la distanta, precum si materialele de tipul casetelor audio si CD-urilor ofera studentului posibilitatea de a-si însusi o mare parte a materiei în conditii de confort, acasa, prin studiu individual, în timp ce activitatile tutoriale sunt rare, în numar de 1-3 pentru fiecare disciplina studiata.

Sfaturi pentru organizarea activitatii de învatare Învatamântul la distanta presupune implicarea totala a studentului în propriul proces de învatare si solicita utilizarea unor strategii eficiente de management al resurselor disponibile (de timp, de spatiu, de documentare etc.). Iata câteva sfaturi menite sa va ajute sa depasiti cu succes fiecare etapa a formarii dvs. universitare:

  •  Încercati sa va planificati timpul alocat învatarii astfel încât sa acopere în timp real nevoile dvs. în raport cu ritmul individual de parcurgere a materiei.
  •  Plasati activitatile de învatare în momente adecvate activitatii dvs. cotidiene, astfel încât sa nu genereze mai multa oboseala.
  •  Încercati sa conectati cât mai multe dintre cunostintele noi cu experientele dvs. de viata sau profesionale. Astfel, le veti retine cu mai multa usurinta, iar învatarea va fi mai durabila.
  •  Rezolvati toate temele de control si raspundeti la toate întrebarile incluse în manual, chiar daca nu va sunt solicitate pentru evaluare. Ele sunt formulate astfel încât sa faciliteze întelegerea materiei si sa îndemne la aplicatii.
  •  Prezenta la activitatile tutoriale va va oferi în primul rând posibilitatea de a gasi raspunsuri la întrebarile dvs. si de a clarifica aspecte mai putin accesibile la prima vedere. Încercati, asadar, sa participati la toate activitatile tutoriale.
  • Nu ezitati sa contactati tutorii de disciplina atunci când întâmpinati probleme în întelegerea materiei sau în realizarea temelor de control.

Alte forme de asistenta educationala la care puteti apela. Consultatiile

În cazul în care va confruntati cu probleme si întrebari pe care nu le puteti rezolva în timpul activitatii independente de învatare sau în timpul tutorialelor, puteti solicita tutorilor consultatii individuale sau de grup. Aceste întâlniri au scopul de a va îndruma în rezolvarea eventualelor probleme si nu de a continua activitatea de predare. De aceea, e preferabil sa fi pregatit eventualele consultatii în prealabil, prin lecturarea secventelor de materie neîntelese si prin sintetizarea punctelor pe care doriti sa le discutati cu tutorele.
Consultatiile au un caracter specific atunci când sunt destinate îndrumarii activitatii de elaborare a lucrarii de licenta sau disertatie. Studentii sunt obligati sa îsi aleaga tema lucrarii de licenta/disertatie si coordonatorul cu cel putin trei semestre înainte de finalizarea studiilor si sa se angajeze activ în realizarea acesteia. Rolul consultatiilor pentru elaborarea lucrarilor de licenta/disertatie este de stricta îndrumare a activitatii de documentare si de cercetare aplicativa.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi – Departamentul pentru Învatamânt la Distanță

Go to top