Conducere şi administrare

Directorul executiv al departamentului ID este lect. univ. dr. Mihaela Radoi.

A absolvit Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice specializarea Asistenţă Socială promoţia 1997-2001, masterul de Management Social şi Dezvoltare Comunitară promoţia 2001-2003 şi a obţinut diploma de doctor în domeniul sociologie în anul 2011 (cu tema Devianţa socială şi dependenţa de substanţe). 

Este titularul cursurilor de Deontologia profesiei de asistent social –specializarea asistenţă socială anul II, Deontologia şi legislaţia muncii- specializarea resurse umane anul I, Protecţia şi asistenţa socială a şomerilor – specializarea asistenţă socială, anul III, Devianţa urbană şi drogurile- masterat SCCV, anul II, Guvernarea şi managementul instituţiilor de asistenţă socială- masterat SPS anul II, Managementul serviciilor sociale comunitare – masterat SPS anul I. 

Domenii de interes: deontologie profesională, formarea profesională continuă, devianţă socială, adicţii.

Consiliul departamentului pentru ID este format din:

Prof. Univ. Dr. Conțiu Tiberiu Șoitu – decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice

Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei- director departament Sociologie şi Asistenţă Socială

Conf. Univ. Dr.  Gheorghe Ilie Fârte- director departament Comunicare şi Relaţii Publice

Conf. Univ. Dr. Mihaela Rădoi- director departament ID

Go to top