Specializarea Asistenţă Socială

 Specializarea Asistenţă Socială a fost acreditată pentru forma de învăţământ cu frecvenţă prin HG 635 din 2008, publicată în MO 467 din 24.06.2008. Cadrele didactice implicate în realizarea programului colaborează cu: colegi de la alte universităţi din ţară, specialişti în diverse domenii ale asistenţei sociale; specialişti din administraţia publică locală (primărie, prefectura etc.) şi din instituţiile de asistenţă socială; colegi de la specializările similare din câteva universităţi europene. Pentru realizarea activităţilor de practică există parteneriate cu principalii furnizori de servicii sociale din judeţ în mod special, cu Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Centrul Diecezan Caritas.
Activităţile didactice şi de cercetare ale programului de licenţă asistenţă socială se desfăşoară în spaţiile disponibile ale Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, precum şi în sălile închiriate din afara Universităţii. Aceste săli dispun de diferite dispozitive de comunicare de ultimă generaţie, fiind totodată recent renovate.
Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă asistenţă socială este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistenţa socială, consilier de probaţiune, consilier şcolar, facilitator comunitar, mediator social, specialist şi coordonator proiecte sociale, inspector social, profesor în învăţământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.
Absolvenţii specializării asistenţă socială pot fi angajaţi în:

    • institute de cercetare
    • instituţii de învăţământ secundar
    • administraţia publică
    • servicii publice de asistenţă socială
    • organizaţii neguvernamentale

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020

Disciplina SI  AT TC AA credite forma de evaluare Coordonator disciplina Tutore
anul I sem I                
Metodologia cercetării în științele sociale  28 8 20 0 6 E conf univ dr. Adrian Lupu  asoc. Sfetcu Lucian 
Introducere în sociologie 28 8 20 0 5 E conf. Cristina Gavriluta asoc. Sfetcu Lucian 
Bazele asistentei sociale 28 8 20 0 6 E Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc Necula Roxana
Prelucrarea statistica a datelor(S)  28 0 0 28 4 C Conf univ dr. A. Netedu asoc Alexandru Apostol
Introducere în psihologie 28 8 20 0 5 E Psih. Botosineanu Florin Psih. Botosineanu Florin
Limba modernă -engleza 14 4 10 0 4 E Piftor Alina Piftor Alina
Limba modernă -franceza 14 4 10 0 4 E Pavel Andreea Pavel Andreea
anul I sem II                
Dezvoltare umană 28 8 20 0 6 E prof. univ. dr. Contiu Soitu asoc Cristina Gheghes
Psihologie socială 28 8 20 0 6 E asoc Bostan Cristina asoc Bostan Cristina
Sistemul de asistenţă socială  28 8 20 0 5 E prof. univ. dr. Daniela Soitu asoc. Cristina Gheghes
Drept si legislatie in asistenta sociala 28 8 20 0 5 E prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim
Practica de specialitate  0 0 0 56 4 C asoc dr. Costachescu Daniela asoc dr. Costachescu Daniela
Limba modernă -engleza 14 4 10 0 4 E Piftor Alina Piftor Alina
Limba modernă -franceza 14 4 10 0 4 E Pavel Andreea Pavel Andreea
anul II sem I                
Asistenta sociala a familiei si a copilului 28 8 20 0 6 E conf dr. Irimescu Gabriela asoc. Drd. Zaharia Mihaela
Politici sociale 28 8 20 0 4 E lect. Univ. dr. Ana Maria Andronache lect. Univ. dr. Ana Maria Andronache
Organizarea si managementul serviciilor de AS 28 8 20 0 5 E prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim
Deontologie 28 8 20 0 6 E prof univ. dr. Carmen Cozma asoc Zaharia Fraguta
prevenire si recuperare la persoanele dependente de drog si alcool 28 8 20 0 5 C conf. univ. dr. Mihaela Radoi asoc. Dr. Alina Frunza
Limba modernă -engleza 14 4 10 0 4 E Piftor Alina Piftor Alina
Limba modernă -franceza 14 4 10 0 4 E Pavel Andreea Pavel Andreea
anul II sem II                
Diagnoza si solutionarea problemelor sociale 28 8 20 0 6 E Conf. Mihalache Nina asoc. Dr. Alina Frunza
Teorii si metode de interventie in AS 28 0 0 28 6 E Conf. dr. Mihalache Nina asoc.dr. Necula Roxana
Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii (1/2) 28 8 20 0 5 C prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim
Consiliere în asistenţa socială  28 8 20 0 5 E prof. univ. dr. Daniela Soitu asoc. Cristina Gheghes
Asistenta socială în școală (1/2) 28 4 10 0 5 C lect. Univ. dr. Palaghia Carmen asoc. Dr. Alina Frunza
Practica de specialitate  0 0 0 56 4 C asoc dr. Costachescu Daniela asoc. Dr.Costachescu Daniela
Limba modernă -engleza 14 4 10 0 4 E Piftor Alina Piftor Alina
Limba modernă -franceza 14 4 10 0 4 E Pavel Andreea Pavel Andreea
anul III  sem I                
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilitati 28 0 0 28 5 E prof. univ. dr. Contiu Soitu asist.dr.Moron Nicoleta
Asistenţa socială a persoanelor delincvente 28 8 20 0 5 E Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc. Ilie Liliana
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice 28 0 0 28 6 E prof. univ. dr. Daniela Soitu asist.dr.Moron Nicoleta
Asistenţa socială a familiei şi protectia copilului 28 0 0 28 6 E conf univ dr Gabriela Irimescu asoc. Drd. Ignat Irina
 AS a şomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii 28 4 10 0 4 E conf. univ. dr. Mihaela Radoi asoc. Cristina Gheghes
Diagnoza si solutionarea problemelor sociale (1/2) 28 4 10 0 4 C conf.Mihalache Nina asoc. Dr.Alina Frunza
Management de caz (1/2) 28 4 10 0 4 C prof. Cojocaru Stefan asoc.dr. Sfetcu Lucian
anul III sem II                
Abuz si violenta domestica 28 0 0 28 6 E conf univ dr Gabriela Irimescu asoc. Drd. Ignat Irina
As in sistemul de probatiune 28 0 0 28 6 E prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim
Asistenta sociala in UE 28 8 20 0 5 E prof. univ. dr. Contiu Soitu asoc. Cristina Gheghes
Managementul si evaluarea programelor de AS 28 0 0 14 5 PP prof. univ. dr. Stefan Cojocaru asoc. Sfetcu Lucian 
 AS a persoanelor cu boli cronice si terminale (1/2) 28 4 10 0 4 C Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc. Ilie Liliana
Supervizare in asistenta sociala 28 4 10 0 4 C conf dr Stefan Cojocaru asoc. Dr. Sfetcu Lucian
Practica de specialitate  0 0 0 42 4 V conf. univ. dr. Mihaela Radoi conf. univ. dr. Mihaela Radoi
Go to top