Specializarea Asistenţă Socială

 Specializarea Asistenţă Socială a fost acreditată pentru forma de învăţământ cu frecvenţă prin HG 635 din 2008, publicată în MO 467 din 24.06.2008. Cadrele didactice implicate în realizarea programului colaborează cu: colegi de la alte universităţi din ţară, specialişti în diverse domenii ale asistenţei sociale; specialişti din administraţia publică locală (primărie, prefectura etc.) şi din instituţiile de asistenţă socială; colegi de la specializările similare din câteva universităţi europene. Pentru realizarea activităţilor de practică există parteneriate cu principalii furnizori de servicii sociale din judeţ în mod special, cu Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Centrul Diecezan Caritas.
Activităţile didactice şi de cercetare ale programului de licenţă asistenţă socială se desfăşoară în spaţiile disponibile ale Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, precum şi în sălile închiriate din afara Universităţii. Aceste săli dispun de diferite dispozitive de comunicare de ultimă generaţie, fiind totodată recent renovate.
Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă asistenţă socială este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistenţa socială, consilier de probaţiune, consilier şcolar, facilitator comunitar, mediator social, specialist şi coordonator proiecte sociale, inspector social, profesor în învăţământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.
Absolvenţii specializării asistenţă socială pot fi angajaţi în:

    • institute de cercetare
    • instituţii de învăţământ secundar
    • administraţia publică
    • servicii publice de asistenţă socială
    • organizaţii neguvernamentale

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019

Disciplina Coordonator disciplina Tutore SI  AT/TC AA credite forma de evaluare
anul I sem I
Metodologia cercetării în științele sociale  conf univ dr. Adrian Lupu  asoc. Sfetcu Lucian  28 0 0 28 6 E
Introducere în sociologie prof. univ. dr. D. Stan asoc. Sfetcu Lucian  28 8 20 0 5 E
Bazele asistentei sociale Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc Necula Roxana 28 8 20 0 6 E
Prelucrarea statistica a datelor(S)  Conf univ dr. A. Netedu asoc Alexandru Apostol 28 0 0 28 4 C
Introducere în psihologie Psih. Botosineanu Florin Psih. Botosineanu Florin 28 8 20 0 5 E
Limba modernă      14 4 10 0 4 E
anul I sem II
Dezvoltare umană prof. univ. dr. Contiu Soitu asoc. Moron Nicoleta 28 8 20 0 6 E
Psihologie socială asoc Bostan Cristina asoc Bostan Cristina 28 8 20 0 6 E
Sistemul de asistenţă socială  prof. univ. dr. Daniela Soitu asoc. Cristina Gheghes 28 8 20 0 5 E
Drept si legislatie in asistenta sociala prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim 28 8 20 0 5 E
Practica de specialitate  asoc dr. Costachescu Daniela asoc dr. Costachescu Daniela 0 0 0 56 4 C
Limba modernă/     14 4 10 0 4 E
anul II sem I
Teorii si metode de interventie in AS/persoana si familie conf. univ. dr. Nina Mihalache asoc. Dr. Roxana Necula 28 0 0 28 5 E
Politici sociale lect. Univ. dr. Ana Maria Andronache lect. Univ. dr. Ana Maria Andronache 28 4 10 0 4 E
Organizarea si managementul serviciilor de AS prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim 28 8 20 0 4 E
Teorii si metode de interventie in AS/grup si comunitate  conf. univ. dr. Nina Mihalache asoc. Dr. Roxana Necula 28 0 0 28 5 E
Deontologia profesiei de asistent social prof univ. dr. Carmen Cozma asoc Zaharia Fraguta 28 4 10 0 4 E
Prevenire si recuperare la persoanele dependente de drog si alcool conf. univ. dr. Mihaela Radoi asoc. Ciobanu Ramona 14 4 10 0 4 C
Lb.engleză/ franceză     14 4 10 0 4 E
anul II sem II
Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim 28 8 20 0 5 E
Consiliere în asistenţa socială  prof. univ. dr. Daniela Soitu asoc. Cristina Gheghes 28 0 0 28 5 E
Asistenta socială în școală (S) lect. Univ. dr. Palaghia Carmen asoc. Dr. Alina Frunza 28 4 10 0 4 E
Planificare familială(S) conf. univ. dr. Nina Mihalache asoc. Dr. Alina Frunza 28 4 10 0 4 E
Dezvoltare comunitara prof. univ. dr. Ion Ionescu asoc. Ilie Liliana 28 4 10 0 4 C
Practica de specialitate  asoc dr. Costachescu Daniela   0 0 0 56 4 VP
Lb.engleză/ franceză     14 4 10 0 4 C
anul III  sem I
Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale prof. univ. dr. Contiu Soitu asoc. Moron Nicoleta 28 0 0 14 6 E
Asistenţa socială a persoanelor deviante Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc. Ilie Liliana 28 8 20 0 5 E
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice prof. univ. dr. Daniela Soitu asoc. Moron Nicoleta 28 0 0 14 5 E
Negociere şi medierea conflictelor asoc. Loghin Cornel asoc. Loghin Cornel 28 4 10 0 4 C
Asistenţa socială a familiei şi copilului conf univ dr Gabriela Irimescu asoc.  Ramona Ciobanu 28 0 0 28 6 E
Protecţia şi asistenţa socială a şomerilor conf. univ. dr. Mihaela Radoi asoc. Cristina Gheghes 28 4 10 0 4 E
anul III sem II
AS a copilului maltratat conf univ dr Gabriela Irimescu asoc.  Ramona Ciobanu 28 4 10 0 6 E
As in sistemul de probatiune prof. univ. dr. Doina Balahur asoc. George Ichim 28 0 0 28 5 E
Elemente de psihopatologie si AS a bolnavului psihic prof. univ. dr. Contiu Soitu asoc. Cristina Gheghes 28 0 0 28 4 E
Evaluarea programelor de AS prof. univ. dr. Stefan Cojocaru asoc. Sfetcu Lucian  28 0 0 14 6 C
Medicina sociala si AS a persoanelor cu boli cronice Conf univ. dr. Marina Mihaila asoc. Ilie Liliana 28 4 10 0 4 C
AS aplicata si elaborarea lucrarii de licenta conf. univ. dr. Mihaela Radoi conf. univ. dr. Mihaela Radoi 0 0 0 42 5 P

Go to top