Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

Programul de licenţă comunicare socială şi relaţii publice a primit autorizaţie de funcţionare provizorie prin Hotarârea Guvernului nr. 944 din 29 august 2002. El se regăseşte în forma specializării de licenţă comunicare şi relaţii publice, din domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicarii. Domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării este acreditat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, prin specializarea Jurnalism, conform cu Hotarârea de modificare a anexelor nr. 1-3 la Hotarârea Guvernului nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950/18.X.2004.
Organizatorii programului de licenţă comunicare şi relaţii publice colaborează, în mod special, cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Universitatea Bucuresti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca, Facultatea de Litere de la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA Bucureşti şi Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu. Pâna în prezent, această colaborare s-a concretizat în participari la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi schimburi de experienţă la nivelul cadrelor didactice. Colaborarea a fost extinsă prin mobilităţi şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti. În realizarea activităţilor didactice de la specializarea de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice, departamentul beneficiază de sprijinul unor practicieni de relaţii publice din mediul de afaceri ieşean, al unor specialisti în comunicare din aministraţia publică locală şi al unor jurnalişti din presa locală.
La finalizarea studiilor absolvenţii se pot angaja în instituţii ale administraţie publice locale şi centrale sau O.N.G-uri exercitând atribuţii de 

     • consilier de imagine
     • purtător de cuvânt,
     • specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională,
     • mediator,
     • strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.)

 

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE ID
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020

 

Disciplina numar ore SI Numar ore AT/ TC Numar ore AA Numar credite forma de examinare Coordonator disciplina Tutore
anul I sem I                
Sistemul de mass-media 28 20 8 0 6 E conf Stefania Bejan Asoc.dr. Păşcăneanu Bogdan 
Logica  si gandire critica 28 20 8 0 5 VP lect.dr. Ţuţui Viorel lect.dr. Ţuţui Viorel
Tehnici de redactare 28 20 8 0 5 E conf.dr. Toma Melentina conf.dr. Toma Melentina
TIC 28 0 0 28 4 VP lect.dr.Răducanu Răzvan lect.dr.Răducanu Răzvan
Teoria comunicarii 28 20 8 0 6 E conf  Alexandru Gradinaru drd. Babii Alexandra
Limba modernă/ engleza 14 10 4 0 4 C Asoc. Piftor Alina Asoc. Piftor Alina
Limba modernă/ franceza 14 10 4 0 4 C Asoc. Pavel Andreea Asoc. Pavel Andreea
anul I sem II                
Fundamente ale relatiilor publice 28 20 8 0 6 VP conf. univ. dr. Gheorghe Ilie Farte Asoc. Dora Morhan
Introducere in publicitate 28 20 8 0 6 E lect. Univ. dr. Grancea Ioana drd. Jijie Ioana
Metode de cercetare in stiintele comunicarii 28 20 8 0 5 E conf. univ. dr. Romeo Asiminei Asoc dr. Ilie liliana
multimedia 28 20 8 0 5 VP Cercetator Camelia Gradinaru Drd Aditi Anamaria Gheran
Practica de specialitate        56 4 c dr Sirghea Robert dr Sirghea Robert
Limba modernă/ engleza 14 10 4 0 4 C Asoc. Piftor Alina Asoc. Piftor Alina
Limba modernă/ franceza 14 10 4 0 4 C Asoc. Pavel Andreea Asoc. Pavel Andreea
anul II sem I                
Comunicare cu presa 28 20 8 0 6 vp Conf. univ.dr. Stefania Bejan Asoc.dr. Păşcăneanu Bogdan 
Constructia mesajului publicitar 28 0 0 28 6 E Grancea Ioana drd. Jijie Ioana
Etica  28 20 8 0 5 VP prof. univ. dr. Carmen Cozma Zaharia Fraguta
Managementul RP 28 20 8 0 5 E Conf Tatarusanu Maria Conf Tatarusanu Maria
Comunicare interna 28 20 8 0 4 P Prof. Stoica Dan Prof. Stoica Dan
Limba modernă/ engleza 14 10 4 0 4 C Asoc. Piftor Alina Asoc. Piftor Alina
Limba modernă/ franceza 14 10 4 0 4 C Asoc. Pavel Andreea Asoc. Pavel Andreea
anul II sem II                
Legislatia si deontologia comunicarii 28 10 4 0 6 vp Lect. Tutui Viorel Lect. Tutui Viorel
Aplicatii ale semioticii in PR si publicitate 28 10 4 0 4 vp Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel
Retorica 28 20 8 0 6   lect. Horia Chiriac lect. Horia Chiriac
media de socializare online 28 20 8 0 4 E lect. Grancea Ioana drd Poclid Simona
Relatii publice prin internet 28 10 4 0 4 E lect. Univ. dr.Raducanu Razvan lect. Univ. dr.Raducanu Razvan
Practica de specialitate       42 4   asoc. Sirghea Robert asoc. Sirghea Robert
anul III  sem I                
Negociere si mediere 28 10 4 0 4 E Lect Panainte Marian Lect Panainte Marian
Arta dezbaterii publice 28 20 8 0 6 VP lect. Horia Chiriac  drd. Poclid Simona
Relatii publice prin internet 28 10 4 0 4 VP lect. Univ. dr.Raducanu Razvan lect. Univ. dr.Raducanu Razvan
Cunoaştere şi comunicare  28 20 8 0 6 E lect.dr. Horia Chiriac lect.dr. Horia Chiriac
Elaborare produse de PR şi publicitate 0 0 0 42 5 P Tabrea Dana Tabrea Dana
Comunicare interpersonala 28 10 4 0 5 E conf. Dr. Alexandru Gradinaru drd Babii Alexandra
anul III sem II                
Aplicatii ale semioticii in PR si publicitate 28 20 8 0 4   Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel
Comunicare interculturala 28 10 4 0 4 E prof. univ. dr. Nicolae Rambu asoc.dr.Zaitev Eugenia
Comunicare politica 28 10 4 0 6 VP Conf. univ. Dr. Gheorghe Ilie Farte Dora Morhan
Dreptul comunicarii 28 10 4 0 6 VP Lect. Univ. dr. Balan Marius Lect. Univ. dr. Balan Marius
Scriitura in PR si publicitate 28 10 4 0 5 E Prof. Bejan Petru Asoc Tabrea Dana 
Psihologia comunicarii 28 10 4 0 5 E Lect Panainte Marian Lect. Panainte Marian
Go to top