Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

Programul de licenţă comunicare socială şi relaţii publice a primit autorizaţie de funcţionare provizorie prin Hotarârea Guvernului nr. 944 din 29 august 2002. El se regăseşte în forma specializării de licenţă comunicare şi relaţii publice, din domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicarii. Domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării este acreditat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, prin specializarea Jurnalism, conform cu Hotarârea de modificare a anexelor nr. 1-3 la Hotarârea Guvernului nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950/18.X.2004.
Organizatorii programului de licenţă comunicare şi relaţii publice colaborează, în mod special, cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Universitatea Bucuresti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca, Facultatea de Litere de la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA Bucureşti şi Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu. Pâna în prezent, această colaborare s-a concretizat în participari la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi schimburi de experienţă la nivelul cadrelor didactice. Colaborarea a fost extinsă prin mobilităţi şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti. În realizarea activităţilor didactice de la specializarea de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice, departamentul beneficiază de sprijinul unor practicieni de relaţii publice din mediul de afaceri ieşean, al unor specialisti în comunicare din aministraţia publică locală şi al unor jurnalişti din presa locală.
La finalizarea studiilor absolvenţii se pot angaja în instituţii ale administraţie publice locale şi centrale sau O.N.G-uri exercitând atribuţii de 

     • consilier de imagine
     • purtător de cuvânt,
     • specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională,
     • mediator,
     • strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.)

 

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE ID
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019

 

Disciplina Coordonator disciplina Tutore numar ore SI Numar ore AT/ TC Numar ore AA Numar credite
anul I sem I
Sistemul de mass-media conf Stefania Bejan Asoc.dr. Păşcăneanu Bogdan  28 20 8 0 6
Logica  si gandire critica lect.dr. Ţuţui Viorel lect.dr. Ţuţui Viorel 28 20 8 0 5
Tehnici de redactare conf.dr. Toma Melentina conf.dr. Toma Melentina 28 20 8 0 5
TIC lect.dr.Răducanu Răzvan lect.dr.Răducanu Răzvan 28 0 0 28 4
Teoria comunicarii conf  Alexandru Gradinaru asoc Vasiliu Elena 28 20 8 0 6
Limba modernă      14 10 4 0 4
anul I sem II
Fundamente ale relatiilor publice conf. univ. dr. Gheorghe Ilie Farte Asoc. Dora Morhan 28 20 8 0 6
Introducere in publicitate lect. Univ. dr. Grancea Ioana lect. Univ. dr. Grancea Ioana 28 20 8 0 6
Metode de cercetare in stiintele comunicarii conf. univ. dr. Romeo Asiminei Asoc dr. Ilie liliana 28 20 8 0 5
multimedia Cercetator Camelia Gradinaru Cercetator Camelia Gradinaru 28 20 8 0 5
Practica de specialitate  asoc. Morhan Dora         56 4
Limba modernă/     14 10 4 0 4
anul II sem I
Comunicarea integrată de marketing asist. dr. Obadă Rareş asist. dr. Obadă Rareş 28 20 8 0 5
Editare în limbaje specializate lect.dr. Răzvan Răducanu lect.dr. Răzvan Răducanu 14 0 0 28 4
Introducere în publicitate  lect. Dr. Grancea Ioana Simona Poclid 28 20 8 0 6
Sistem mass-media conf. Stefania Bejan Asoc.dr. Păşcăneanu Bogdan  28 10 4 0 6
Managementul RP lect. Dospinescu Nicoleta lect. Dospinescu Nicoleta 28 20 8 0 5
Limba modernă/     14 10 4 0 4
anul II sem II
Comunicare cu presa Conf. univ.dr. Stefania Bejan Asoc.dr. Păşcăneanu Bogdan  28 0 0 28 5
Constructia mesajului publicitar Grancea Ioana Grancea Ioana 28 0 0 28 6
Etica si comunicare prof. univ. dr. Carmen Cozma Zaharia Fraguta 28 20 8 0 5
Retorica Horia Chiriac Horia Chiriac 28 20 8 0 6
Practica de specialitate asoc. Sirghea Robert         42 4
Lb.engleză/ franceză              
anul III  sem I
Negociere si mediere asoc. Dr. Bostan Cristina asoc. Dr. Bostan Cristina 28 10 4 0 4
Arta dezbaterii publice prof. univ. dr. Constantin Salavastru  drd. Poclid Simona 28 20 8 0 6
Relatii publice prin internet lect. Univ. dr.Raducanu Razvan lect. Univ. dr.Raducanu Razvan 28 10 4 0 4
Cunoaştere şi comunicare  lect.dr. Horia Chiriac lect.dr. Horia Chiriac 28 20 8 0 6
Elaborare produse de PR şi publicitate Asoc. Morhan Gabriela Dora Asoc. Morhan Gabriela Dora 0 0 0 42 5
Comunicare interpersonala conf. iniv. Dr. Alexandru Gradinaru drd. Mocanu Madalina 28 20 8 0 5
anul III sem II
Aplicatii ale semioticii in PR si publicitate Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel Prof. Univ. dr. Stanciulescu Traian Dinorel 28 20 8 0 4
Comunicare interculturala prof. univ. dr. Nicolae Rambu asoc.dr.Zaitev Eugenia 28 10 4 0 4
Comunicare politica Conf. univ. Dr. Gheorghe Ilie Farte asoc. Dr.Pascaneanu Bogdan 28 10 4 0 6
Dreptul comunicarii Lect. Univ. dr. Balan Marius Lect. Univ. dr. Balan Marius 28 10 4 0 6
Psihologia comunicarii asoc. Dr. Bostan Cristina asoc. Dr. Bostan Cristina 28 10 4 0 5
Go to top