Specializarea Ştiinţe Politice

Programul de licenţă ştiinţe politice a fost conceput şi este gestionat în conformitate cu: legislaţia în vigoare, clasificarea ocupaţiilor din România, propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu, evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti. Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă ştiinţe politice este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori provideri de servicii în domeniul analizei, consultanţei politice, dar şi în cel administrativ, pentru beneficiarii din:

    • administraţia publică, precum şi a celor din spaţiul politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes etc.),
    • sfera economică (întreprinzători, companii etc.),
    • sfera comunitară (organizaţii neguvernamentale).

Absolvenţii programului de licenţă Ştiinte Politice vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.
Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 2443 (specialişti în ştiinţele politice): specialist în ştiinţele politice; cercetător în ştiinţele politice; specialist în administraţie publică; consilier organizaţie publică; specialist cu funcţii administrative.

Go to top