Lista conducătorilor de doctorat şi specializările corespunzătoare

Nr.

crt.

Domeniul de studii de doctorat

Numele şi prenumele conducătorului ştiinţific de doctorat

1.

Filosofie

Prof.dr. Anton Adămuţ

2.

Filosofie

Prof.dr.Ştefan Afloroaei

3.

Filosofie

Prof.dr.Carmen Cozma

4.

Filosofie

Prof.dr.Petru Ioan

5.

Filosofie

Prof.dr.Nicolae Râmbu

6.

Ştiinţe ale comunicării

Prof.dr.Constantin Sălăvăstru

7.

Filosofie

Prof.dr.Traian Dinorel Stănciulescu

8.

Filosofie

Prof.dr.Dumitru Zaharia

9.

Filosofie

Prof.dr.Wilhelm Dancă

10.

Filosofie

Prof.dr.Marius Dumitrescu

11.

Sociologie

Prof.dr.Doina Balahur

12.

Sociologie

Prof.dr.Nicu Gavriluţă

13.

Sociologie

Prof.dr.Mihai Dinu Gheorghiu

14.

Ştiinţe Politice

Prof.dr.Anton Carpinschi

15.

Ştiinţe Politice

Prof.dr.Gheorghe Poede

 
Go to top