Masterat European de Protecţia Drepturilor Copilului

Programul de Masterat European de Protecţia Drepturilor Copiluluia fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de Masterat European de Protecţia Drepturilor Copiluluieste structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

 

Misiunea programului de Masterat European de Protecţia Drepturilor Copilului

Programul de Masterat European de Protecţia Drepturilor Copiluluieste conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Masteratul European de Protecţie a Drepturilor Copilului este înfiinţat printr-un proiect european la care participă universităţile: Freie Universität Berlin, Universidad Complutense Madrid, Universiteit van Amsterdam, Institute of Education at the University of London, Stockholms Universitet, University of Edinburgh, Università degli Studi del Molise, University of Malta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj.

Masteratul European de Protecţie a Drepturilor Copilului asigură continuarea de studii şi formare profesională în domeniul asistenţei sociale.

Domeniul protecţiei drepturilor copiilor este unul deosebit de important la nivelul Uniunii Europene, în prezent, lucrându-se la reglementări care vor cere o pregătire specială tuturor celor care, prin natura profesiei, intră în contact cu copiii: asistenţi sociali, psihologi, sociologi, cadre didactice, medici, judecători, avocaţi, preoţi, procurori etc.

Curricula de studii cuprinde cursuri generale, identice pentru toate cele 10 universităţi care organizează masteratul european, cât şi cursuri specifice fiecărei universităţi. Participanţii la programul de master vor dobândi o pregătire specială în disciplinele Sociologia copilăriei şi drepturile copilului, Justiţia juvenilă în Europa, Copiii şi migraţia internaţională, Drepturile copilului în legislaţia şi politicile UE. Pe durata celor patru semestre, studenţii vor beneficia atât de prezenţa unor profesori din străinătate, cât şi de mobilităţi finanţate prin programul Socrates la unul din partenerii universităţii. Parcurgerea programului de studii la cel puţin două universităţi din consorţiu este obligatorie.

Iniţiativa înfiinţării acestui masterat este strâns legată de strategia Lisabona revizuită şi de realizare a spaţiului European al învăţării continue. Ea răspunde, în acelaşi timp, cerinţelor expres formulate de Strategia Europeană de Protecţie a Drepturilor Copilului lansată oficial la 4 iulie 2006 de Jose Emmanuel Baroso, Preşedintele Comisiei Europene precum şi de Strategia naţională de formare profesională continuă în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Domeniul protecţiei drepturilor copilului a reprezentat şi reprezintă o piaţa deschisă, oferind locuri de muncă unui procent semnificativ de asistenţi sociali, psihologi, sociologi, jurişti, funcţionari publici etc. Diversificarea serviciilor de asistenţă şi protecţie a drepturilor copilului, atât în România cât şi în Uniunea Europeană, va genera în continuare, pe termen scurt şi mediu, o cerere mare de personal calificat în acest domeniu. În acelaşi timp, imperativele învăţării continue presupun actualizarea periodică a cunoştinţelor şi deprinderilor celor care deja lucrează în sistem pentru a se menţine la nivelul cerinţelor tot mai complexe, cu standarde calitative exprese, ale serviciilor sociale.

Cadrele didactice, din România şi de la universităţile partenere, care vor susţine cursuri, seminarii şi lucrări la acest masterat, desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică cu finanţare naţională, europeană sau internaţională, realizează proiecte de intervenţie, au participat la manifestări internaţionale şi au publicaţii semnificative în domeniul asistenţei şi protecţiei drepturilor copilului.

Go to top