FotoGhPoede200

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Poede

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


  

FotoGhPoede200

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Poede

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


  

Studii şi expertiză

1971-1975      Studii de licenţă în Sociologie-Psihologie la Facultatea de Filosofie-Istorie a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi

1979-1980      Studii postuniversitare – Limba engleză la Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi

1981-1982      Studii postuniversitare – Psihopedagogie şi Didactică Universitară, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iaşi

Iulie 1984 - August 1984  Summer School for German Language la Universitatea ”Albert-Ludwig, Freiburg  – im- Breisgau”, Germania

1993– 1996   Program doctoral, susţinerea tezei de doctorat în februarie 1996 cu titlul Dominaţie şi putere în gândirea lui Max Weber, Coordonator Prof. univ. dr. Petre Dumitrescu          

 

Experienţă de predare

 • 1975-1979  Profesor, grupul şcolar nr. 9, iaşi;
 • 1979-1990  Asistent universitar, Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • 1990-2006  Lector  şi conferenţiar universitar, Catedra de Ştiinţe Politice, Universitatea  “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • 2006            Profesor universitar, Catedra de Ştiinţe Politice, Universitatea  “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • 2007            Coordonator de doctorat. Domeniul Ştiinţe Politice.
 • Discipline: Teorii ale Puterii, Politici Sociale, Teorii ale Relaţiilor Internaţionale, Politologie generală,  Incluziune Socială (Chişinău prin Programul HESP-OSI), Gândire politică germană (Program de Master in Germanistică UAIC), Sistemul politic american (Program de Master în Studii Americane UAIC), Instituţii şi Politici Europene, Evaluarea politicilor publice (Program de Master in Politici Publice);

 

stagii de pregătire

 • 1990, februarie,  Vizită de documentare la Facultăţile de Sociologie şi Știinţe Politice ale Universităţii Panthios, Atena, Grecia.
 • 1992, iunie-iulie, Universitatea de Ştiinţe Economice, Atena, Grecia. Mobilitate Tempus în domeniul Știinţelor Politice.
 • 1994, august, Protestant Institute for Interdisciplinary Research, Heidelberg, Germania. Documentare în opera lui Max Weber.
 • 1995, martie, Seminar bilateral Româno-Slovac asupra democratizării în Estul Europei, organizat de Hansard Society for Democratic Government, Londra, Marea Britanie.
 • 1995, aprilie, Seminar asupra integrării europene a ţărilor din Centrul şi Estul Europei, organizat de Şcoala de Ştiinţe Politice din Munchen la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi.
 • 1996, iunie, Documentare în  domeniul politicilor sociale şi a modernizării sociale Universitatea Konstanz, Germania.
 • 1996, iulie, Documentare în domeniul politicilor sociale la Universitatea din Liege.
 • 1997, aprilie, vizită de documentare în vederea deschiderii modulului post-universitar de Studii Europene la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi, Bruxelles, Belgia.
 • 1997, iulie, Universitatea din Konstanz, Studii asupra modernizării politice în ţările centrale şi est-europene, Konstanz, Germania.
 • 1998, aprilie-mai, Politici sociale şi servicii comunitare Seminar la East Anglia University, Norwich, Anglia.
 • 1999, iulie, Universitatea de vară ”Politici publice -proces şi analiză”, Central European University, Budapesta.
 • 2013, Septembrie, Program de formare în Evaluarea programelor şi proiectelor europene la Universitatea Complutense din Madrid  Diploma Formation Continua Evaluacion Programas Politicas Publicas Marco Fondo Europeos.

 

Conferinţe şi Seminarii

Participări la conferinţe şi Seminarii organizate de Universităţi din Iaşi, Bucureşti, Atena, Liège, Budapesta, Cluj-Napoca, Londra (Hansard Society), Norwich, Konstanz, Jena, Debreczen, Sofia - AUSLF, Dakar-AUF, Chişinău, Holercani (UNICEF), Timişoara, Birmingham,  Evora, Oradea, Genova, Polo Universitario Veneto, Lille.

Membru în Asociaţii Ştiinţifice

Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Membru al Asociaţiei Române a Sociologilor

Membru al Asociaţiei Internaţionale a Sociologilor de Limbă Franceză

Expertiză

Expert al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) din 2012;

Expert al Comisiei de Ştiinţe Politice, Sociologie, Comunicare din cadrul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior  (ARACIS) 2008 -2012;

Expert al Comisiei Naţionale de Cercetare Ştiinţifică;

Membru al Comisiei Guvernamentale pentru evaluarea centrelor teritoriale de formare a funcţionarilor publici 1999;

Membru al Comisiei Guvernamentale pentru strategia anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale, mai 2001;

Membru al Consiliului Director al Asociaţiei Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică, februarie 2002;

Membru al Comitetului editorial al revistei ”Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice” din 2002-2004, revistă publicată de Universitatea din Vancouver şi Universitatea din California;

Membru în Comisia curriculară de Politici sociale;

Expert al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti;

Expert pentru Stipendienkommission fur DAAD-Stipendien, Serviciul Cultural al  Ambasadei Germaniei

Cunoştinţe de limbă

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Engleza

5

5

5

Franceza

5

5

5

Germana                     

4

4

4

Rusa

4

4

3

 

Formator şi Consultanţă

Formator în Proiectul Phare Consensus, Ro-9710-0010 (1999-2000); formator în Program finanţat de Agenţia Spaniolă a Cooperării Internaţionale şi Grupul Consultativ Europa (CIREM) 2000, Formator în Programul pentru Dezvoltarea managerială a serviciilor sociale în România finanţat de Banca Mondială, 2000; Formator pentru Centrele de Formare în Afaceri Europene, R09706.01.02 Septembrie 2000; Programul Băncii Mondiale pentru Experţii Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Copilului, noiembrie 2000 şi ianuarie 2001; Formator în domeniul dezvoltării capacităţilor manageriale ale personalului de conducere din Serviciile Sociale în două programe finanţate de Guvernul Francez şi Banca Mondială între 2003 –2005.

Consultanţă

România

Child Protection Policy Program Evaluation  finanţat de UNICEF in Romania, Martie-Iunie 1996.

Co-preşedinte al echipei de evaluare a Programului Phare Ro 9706.01.06 Training in European Affairs, Aprilie-Mai 2000;

Membru al echipei Chapin Hall de evaluare ”Child Welfare Program in Romania” finanţat de USAID, Iulie-Septembrie 2000.

Consultant for European Commission Delegation, Bucharest, Technical assistance support in the Tender Evaluation Process for the Project RO 9907.02, April 2001.

Consultant pentru Birks Sinclair & Associates in a DFID Program pentru Servicii Sociale şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Formator în Project Management Module, training in Social Services for Elderly and People with Handicap in judeţele Iaşi, Bucureşti şi Sibiu, September 2001- January 2002

Consultant pentru RFNC Romania in a DFID fiProject – Support for Rroma Population in North-East of Romania, 2002-2004. (Evaluarea Nevoilor, Formare în Politici Publice şi Strategia judeţeană pentru populaţia rroma în trei judeţe – Iaşi, Neamţ şi Vaslui )

Consultant pentru Birks Sinclair and Associates  2003-2004. Social Sector Development ( DFID) Contract number CNTR 01 2921A (Social Services Development - situational analysis - în judeţul Sibiu şi evaluarea  şi monitorizarea granturilor de proiect în judeţele Sibiu şi Vrancea.)

Consultant pentru European Commission Delegation – Tender evaluation of the Phare Project Ro 0106.06.02.02. ‘’ Strengthening the Central Public Administration  in the Field of EU Affairs with special focus on managing the EU Programmes’’ Bucureşti,  8-19t Octobrie 2003.

Membru in Grupul Consultativ pentru Proiectul Phare – Social Service Institution Building – RO 01108.02 Europeaid/114101/SV/RO – 2004-2005.

Evaluator al proiectului finanţat de Ministerul de Externe al Danemarcei  ”Training of Police Liaison Officers with Rroma Communities in Romania” –  Noiembrie – Decembrie 2004;

Evaluator al Comisiei Europene în proiectul ”Field Social Work in Socially Excluded Roma Neighbourhoods”, 19-20 May 2005, Praga, Czech Republic (Employment Social Affairs and Equal Opportunities DG).

Coordonator al activităţilor de Peer Review de incluziune socială în judeţul Iasi, sub egida Comitetului Regiunilor, 21-22 septembrie 2006.

Expert naţional pentru activitatea de Peer Review ”Social Impact  Assessment  as a tool for mainstreaming  social inclusion and social protection concerns in public policy in the EU Member States”, 2008, 6-7 noiembrie, Bratislava. Comisia Europeană (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG ).

Cercetare pe bază de contract

 • Director de proiect ”Dezvoltarea Curriculum-ului în Ştiinţele Politice în România”, finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 1997.
 • Director de proiect ”Politici de combatere a discriminării educaţionale în România în perioada de tranziţie” finanţat de CNCSIS, 1998.
 • Director de proiect ”Politici de reconversie a forţei de muncă din învăţământ ca urmare a schimbărilor demografice din cadrul populaţiei şcolare”. Finanţare CNCSIS (Banca Mondială) 1999 - 2001.
 • Partener în echipa de cercetare a Departamentului de Sociologie a Universităţii din Bucureşti la proiectul referitor la Implementarea unui modul de predare a problemelor sărăciei, proiect finanţat de Banca Mondială, 1999-2000.
 • Partener la proiectul Departamentului de Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti ”Diagnoza problemelor comunitare” finanţat de Banca Mondială 1999-2000.
 • Grant de traducere şi editare finanţat de Network of Schools in Public Administration from Central and Eastern Europe  NESPACee şi Open Society, Budapesta – Analiza impactului reglementării. Cele mai bune practici în ţările OECD – publicat la Editura Moldova, Iaşi, 2001.
 • Programul European Leonardo cu Institute for Social Educators din Viborg – Danemarca – Coordonator ştiinţific al Proiectului de formare în instituţiile de îngrijire socială din Romania, august 2001-ianuarie 2002.
 • Partener în Programul de cercetare şi formare pentru Administraţia Publică în Romania cu Fundaţia Germană pentru Dezvoltare Internaţională şi Societatea Carl-Duisberg. Contribuţia personală s-a concretizat în elaborarea suportului de curs şi activităţi de formare la care au participat reprezentanţi ai Administraţiei publice locale din  judeţele componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, 2002 şi 2004.
 • Partener in Thematic Network on Humanitarian Development Studies coordonat de Universitatea Deusto din Spania, din 2003.
 • Partener instituţional în Proiectul European  - Thematic Network on European Health and Social Welfare -  coordonat de Universitatea din Evora şi finanţat de Comisia Europeană, 2003-2005. Dissemination Phase 2005-2008.
 • Director de contract de cercetare ”Evaluarea nevoilor sociale în vederea dezvoltării serviciilor sociale în judeţul IASI” finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională prin Programul GRASP. Mai- Iulie 2004.
 •  Coordonator al cercetării UNICEF ”Analiza situaţiei copilului în judeţul Vaslui”, August-Noiembrie 2005.
 • Membru în echipa proiectului de cercetare aprobat de Agenţia Universitară Francofonă  Etat de droit et conflits des sources normatives. L’ Europe et les Balkans. Valoarea proiectului este de 12000 Euro pentru  perioada  2006-2008.
 • Director, Grant Internaţional finanţat de Agenţia Română pentru cercetare ştiinţifică şi Délégaţion de la Région Wallonie- Bruxelles la Bucureşti Francophonie et la Société Civile, 2008-2010.
 • Membru în echipa de cercetare a proiectului (Relations Internationales et Francophonie) seminarii la Dakar şi Iaşi, 2009, finanţat de Agence universitaire de la Francophonie – AUF.
 • Evaluarea granturilor Băncii Mondiale în judeţele Arad şi Timiş.  Mai 2008 – Technical Assistance for an independent  evaluation  of the decentralized grant scheme to develop community based social services. The grant was implemented under the social sector development.
 • Grant UNDP (2010) pentru pregătirea Masteratului de Studii de Dezvoltare Internaţională la Universitatea ”Al.I.Cuza”, IAŞI
 • Expert în Proiecte POSDRU  2010-2013.
Go to top