Masteratul Studii Europene de Integrare şi Securitate

Masteratul Studii Europene de Integrare şi Securitate constituie o completare a ariei de specializare din domeniul Ştiinţelor Sociale şi Politice, acest lucru impunându-se prin imperativele reformării învăţământului superior românesc în vederea alinierii la standardele europene aşa cum sunt formulate in Declaraţia de la Bologna.


Trebuie menţionat faptul că acest domeniu devine unul de o deosebită importanţă ca urmare a faptului că România este deja stat membru al UE. Integrarea europeană nu se încheie prin semnarea Tratatului de aderare, ci este un proces mai amplu care implică formarea de specialişti capabili sa gestioneze problemele post-aderare. Dintr-o astfel de perspectivă, Masteratul Studii Europene de Integrare şi Securitate oferă absolvenţilor primului ciclu universitar, posibilitatea familiarizării cu complexitatea mediului internațional și implicit cu specificul european al acestuia. Astfel, o asemenea specializare vine și în întâmpinarea cerinţelor pieţei muncii în domeniul administraţiei centrale și locale.
Masteratul se adresează în primul rând absolvenţilor primului ciclu de la specializările Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Comunicare, Jurnalism, Administraţie publică, Sociologie, Filosofie, Drept. Totodată, MasteratulStudii Europene de Integrare şi Securitatese adresează şi angajaţilor Ministerului  Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Administraţiei Publice Locale.
Absolvenţii acestui program de master vor putea profesa în Departamentele de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeanã ale Consiliilor Judeţene şi Prefecturilor, Serviciile de Relaţii Internaţionale ale Municipiilor şi oraşelor, Direcţiile de Integrare Europeanã din cadrul Ministerelor şi Autorităţilor Centrale, Firme Private şi O.N.G.-uri în calitate de consilieri de Integrare.

Go to top