ARONDAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA COLOCVIUL DE GRAD DIDACTIC I, PE CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI 

         
  Nr. Cod afişare candidat Titlul lucrării Conducătorul ştiinţific
  crt. FILOSOFIE
  1 2_FILOSOFIE_SUCEAVA_64 ÎNŢELESURI ALE FRUMOSULUI. FORMAREA VALORILOR ŞI ATITUDINILOR ESTETICE PRIN STUDIEREA DISCIPLINELOR LOGICĂ ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE ŞI FILOSOFIE. PROF.DR. BEJAN PETRU - FILOSOFIE
  2 2_FILOSOFIE_NEAMŢ_28 ROLUL MUZEULUI ÎN EDUCAŢIA ESTETICĂ A ELEVILOR. PROF.DR. BEJAN PETRU - FILOSOFIE
  3 2_FILOSOFIE_SUCEAVA_65 LIBERTATE ŞI RESPONSABILITATE ÎN CONTEXTUL NOILOR TEHNOLOGII. PROF.DR. GAVRILUŢĂ NICU- FILOSOFIE
  4 2_FILOSOFIE_BACĂU_141 "VALENŢELE FORMATIV-EDUCATIVE ALE DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE ŞI ROLUL ACESTORA ÎN FORMAREA CONŞTIINŢEI FILOSOFICO-MORALE LA ELEVII DE LICEU". LECT.DR.POPESCU MARIUS-LEONARD - FILOSOFIE
  5 2_FILOSOFIE_CONSTANŢA_346 PRAGMATISMUL ŞI UTILIZAREA METODEI DIDACTICE ACTIV-PARTICIPATIVE "LEARNING BY DOING" ÎN PREDAREA DISCIPLINEI FILOSOFIE LA LICEU. CONF.DR. TOFAN IOAN ALEXANDRU - FILOSOFIE
  6 2_FILOSOFIE_BUZĂU_193 REPERE ÎN ARGUMENTARE. CONF.DR. TOMA MELENTINA - FILOSOFIE
    ŞTIINŢE POLITICE  
  7 2_ŞTIINŢE POLITICE_NEAMŢ_23 DE LA GLOBALIZAREA CULTURII LA PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE. LECT.DR. GRECU SILVIU - STIINTE POLITICE
Go to top