COLOCVIU DE ADMITERE GRAD I
seria 2017-2019

 

  • data susţinerii: 06 februarie 2017
  • ora: 9
  • locul: Sala de Consiliu a facultăţii
  • taxa de admitere: 200 lei (plătibilă la orice unitate BRD)
  • perioada de depunere a cererilor şi chitanţelor: 16-27 ianuarie 2017.

Cererea va cuprinde opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă şi acordul scris al coordonatorului,  precum şi dovada achitării taxei de admitere. Precizăm că un coordonator ştiinţific nu poate conduce mai mult de 3 (trei) candidaţi pe serie.

  • Bibliografie la adresa: www.edu.ro – Învăţământ preuniversitar, Resurse umane, Formare Continuă, Materiale informative.

                                           

 DECAN

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu

Go to top