COLOCVIU DE ADMITERE GRAD I

seria 2023-2025

 

- data susţinerii:  10 februarie 2023

- ora: 9

- susținerea va avea loc la sala de Consiliu a facultății

- taxa de admitere: 200 lei (plătibilă la orice unitate BRD). Cod taxă: 105; forma de școlarizare: 01 (licență zi); zona: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

- perioada de depunere a cererilor şi a chitanţelor: 25-31 ianuarie  2023

 Calendar grad I 2023

Cererea va cuprinde opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă şi acordul scris al coordonatorului,  precum şi dovada achitării taxei de admitere. Precizăm că un coordonator ştiinţific nu poate conduce mai mult de 3 (trei) candidaţi pe serie.

Bibliografie la adresa: www.edu.ro – Învăţământ preuniversitar, Resurse    umane, Formare Continuă, Materiale informative.

Go to top