Depunerea lucrărilor în vederea susţinerii gradului didactic I, seria 2021-2023

Vă comunicăm câteva informaţii necesare, extrase din Anexa O.M. 5561/ 2011 - METODOLOGIA PRIVIND FORMĂREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în vederea obţinerii gradului didactic I.

1. Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiiinţe Social-Politice până la data de 31 august 2022 (în zilele lucrătoare).

2. Taxă depunere lucrare grad I (analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodică ştiinţifică de gradul didactic I):  150 lei – de achitat la BRD - cont RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Cod taxă – 106; Forma de învăţământ - 01; Zona - Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – cod 1251.

Mai multe informaţii...

AVIZ PENTRU DEPUNERE

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE

Go to top