REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE GRADUL DIDACTIC I
 
   
Numele cadrului didactic înscris la gradul I, seria 2021-2023, care va participa la colocviu in februarie 2021 Rezultat susţinere colocviu gradUL didactic I 
2_SOCIOLOGIE_NEAMŢ_101 ADMIS
2_FILOSOFIE_NEAMŢ_100 ADMIS
2_COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE_VASLZI_102 ADMIS
   
   
                        DECAN,  SECRETAR ŞEF FACULTATE, 
PROF. UNIV.DR. CONŢIU TIBERIU ŞOITU LILIANA CATI LEAUA 
Go to top