Licență în Filosofie (3 ani de studii)

"Am avut totdeauna marea dorință de a învăța să deosebesc adevărul de fals, pentru a vedea clar în acţiunile mele și pentru a păși sigur în viață"  (René Descartes, Discurs despre metodă)

Studiile de licență în Filosofie deschid oricărei persoane doritoare de a ști mai multe despre sine și despre ceilalți poarta spre problemele fundamentale ale existenței umane și ale lumii contemporane. În cadrul disciplinelor parcurse în cei trei ani, studentul (tânăr, matur sau vârstnic – căci nu există vreo "vârstă de aur" a filosofiei, această preocupare comună tuturor vârstelor, conform unui înțelept antic ce spunea "Îmbătrânesc și tot învăț mereu multe") dobândește sau își perfecționează capacitatea de analiză și sinteză, competențele de argumentare (orală și în scris), metoda riguroasă de lucru cu textul și conceptele gândirii și limbajului.

A fi student la Filosofie înseamnă a fi perfect integrat, grație competențelor dobândite prin studiu individual și dialog constant cu ceilalți parteneri în actul educațional universitar (colegi și profesori), într-o societate modernă bazată pe cunoaștere, în care evoluția persoanei umane se face prin continuă adaptare intelectuală, de-a lungul unui proces de învățare pe tot parcursul vieții.

 Imagine 1 Licenta Filosofie

Studenții înscriși la Licență în Filosofie trebuie să ajungă, după trei ani, să stăpânească noțiunile fundamentale în domeniu, să înțeleagă evoluția gândirii umane de-a lungul timpului (din Antichitate până în epoca contemporană), să evalueze corect soluțiile găsite la diferite probleme ale existenței umane, să producă discursuri sau texte bine argumentate și cu deschidere critică spre dimensiunea moral-valorică a vieții umane.

De la ontologie la retorică, de la filosofia științelor la etică, de la hermeneutică la filosofie moral-politică (pentru a nu enumera decât câteva discipline din planurile de studii), studentul este însoțit de profesori competenți și atenți la pasiunile intelectuale individuale în vederea găsirii propriului drum în viață, asumat liber și cu responsabilitate morală: o asumare deplină a adevăratei maturități a persoanei.

"Starea de minorat este neputinţa de a se servi de mintea sa fără a fi condus de altcineva. Te faci tu însuţi vinovat de această stare atunci când cauza ei nu se află într-o lipsă a inteligenţei, ci în lipsa fermităţii şi a curajului de a te sluji de ea fără a fi condus de altcineva. Ai curajul să te serveşti de propria ta minte! este, prin urmare, deviza luminării" (Immanuel Kant – Ce sunt Luminile?)

 

Discipline studiate în anul universitar 2022-2023 în cadrul programului de studii de licență în Filosofie

ANUL  I

SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1          Introducere în filosofie (Introduction to Philosophy)
2          Logica (Logics)
3          Terminologie filosofică (Philosophical Terminology)
4          Introducere în științe politice. Cultura Civica (Introduction to Political Sciences. Citizenship)
5          Metodologie filosofică (Philosophical Methodology)
6          Limba modernă I (Modern Languages I)
7          Educaţie fizică I (Physical Training I)

SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)

8          Filosofie antică (Ancient Philosophy)
9          Teoria cunoașterii (Knowledge Theory)
10        Filosofia artei (Philosophy of Arts)
11        Cultură și filosofie bizantină (Byzantine Culture and Philosophy)
12        Retorică (Rhetoric)
13        Limba modernă II (Modern Languages II)
14        Educaţie fizică II (Physical Training II)        

ANUL II

SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)

15        Filosofie medievală (Medieval Philosophy)
16        Epistemologie (Epistemology)
17        Estetică (Aesthetics)
18        Fenomenologie (Phenomenology)
19        Logică formalizată (Formal Logics)
20        Limbi moderne III (Foreign Language III)
21        Educaţie fizică III (Physical Training III)

SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)

22        Filosofie modernă (Modern Philosophy)
23        Filosofie românească (Romanian Philosophy)
24        Filosofia limbajului (Philosophy of Language)
25        Hermeneutică (Hermeneutics)
26        Practica de specialitate I (Professional Practice I)
29        Educaţie fizică IV (Physical Training IV)
27        Limba modernă IV (Modern language IV)

Discipline opționale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)

28        Consiliere filosofică (Philosophical Counceling)
             Redactarea textelor științifice  (Academic Writing)

 ANUL III

 SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)

29        Metafizică  (Metaphyics)
30        Filosofica clasică germană (Classical German Philosophy)
31        Etică (Ethics)
32        Istoria și filosofia religiei (History and Philosophy of Religion)
33        Antropologie filosofică (Philosophical Anthropology)

Discipline opționale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)

34        Filosofie orientală (Oriental Philosophy)
            Filosofie moral-politică (Moral and Political Philosophy)
            Filosofie analitică (Analitical Philosophy)

SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)

35        Filosofie contemporană (Contemporary Philosophy)
36        Axiologie (Axiology)
37        Ontologie (Ontology)
38        Filosofia minții (Philosophy of Mind)
39        Practica de specialitate II (Professional Practice II)

Discipline opționale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)

40        Semiotică (Semiotics)
            Etică și integritate academică (Academic Ethics and Integrity)
            Logică filosofică (Philosophical Logics)

Elaborarea lucrării de licență (Elaboration the bachelor thesis)

 

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2023

 

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: I semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
1 Introducere în filosofie (Introduction to Philosophy) L:F01   2 2   E 6          
2 Logica (Logics) L:F02   2 2   E 6          
3 Terminologie filosofică (Philosophical Terminology L:F03   2 2   E 5          
4 Introducere în științe politice. Cultura Civica (Introduction to Political Sciences. Citizenship) L:F04   2 2   E 5          
5 Metodologie filosofică (Philosophical Methodology) L:F05   2   2 E 4          
6 Limba modernă (Modern language) L:FLM1       2 L 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
7 Educaţie fizică I (Physical Training) L:FEF1       2 EVP 2          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
8 Filosofie antică (Ancient Philosophy) L:F07             2 2   E 6
9 Ontologie (Ontology) L:F08             2 2   E 6
10 Filosofia artei (Philosophy of Arts) L:F09             2 2   E 5
11 Cultură și filosofie bizantină (Byzantine Culture and Philosophy) L:F10             2 2   C 5
12 Limba modernă (Modern language) L:FLM2                 2 L 4
13 Practica de specialitate I (Professional Practice I) L:FPR1                 2 L 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
14 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
15 Etică și integritate academică (Academic ethics and integrity) L:FEIA1             1   1 E 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 8 3   30 8 8 4   30
                           
Anul de studiu II
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: III semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
16 Filosofie medievală (Medieval Philosophy) L:F11   2 2 0 E 6          
17 Gnoseologie (Philosophy of Knowledge) L:F12   2 2 0 E 4          
18 Estetică (Aesthetics) L:F13   2 2 0 E 6          
19 Epistemologie (Epistemology) L:F14   2 2 0 E 5          
20 Logică formalizată (Formal Logics) L:F15   2 2 0 E 5          
21 Limbi moderne III (Foreign Language III) L:FLM3   0 0 2 L 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
22 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
23 Filosofie modernă (Modern Philosophy) L:F16             2 2 0 Ex 6
24 Retorică (Rhetoric) L:F17             2 2 0 Ex 5
25 Hermeneutică (Rhetorics) L:F18             2 2 0 Ex 6
26 Filosofia minții (Philosophy of Mind) L:F19             2 2 0 C 5
27 Practica de specialitate II (Professional Practice II) L:FPR2             0 0 2 C 4
28 Limba modernă IV (Modern language) L:FLM4             0 0 2 L 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
29 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 10 2   30 8 8 4   30
                           
Anul de studiu III
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: V semestrul: VI
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
30 Metafizică  (Metaphyics) L:F20   2 2 0 Ex 6          
31 Filosofica clasică germană (Classical German Philosophy) L:F21   2 2 0 Ex 5          
32 Etică (Ethics) L:F22   2 2 0 Ex 6          
33 Fenomenologie (Phenomenology) L:F22   2 2 0 Ex 5          
34 Antropologie filosofică (Philosophical Anthropology) L:F24   2 2 0 Ex 4          
  Discipline opționale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)     2 2 0 EX 4          
35 Filosofie moral-politică (Moral and Political Philosophy)/Semiotica (Semiotics)/Logica filosofica (Philosophical Logic) L:F25                      
36 Semiotică (Semiotics) L:F26                      
37 Logică filosofică (Philosophical Logics)  L:F27                      
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
38 Filosofie contemporană (Contemporary Philosophy) L:F28             2 2 0 Ex 6
39 Axiologie (Axiology) L:F29             2 2 0 Ex 6
40 Filosofia limbajului (Philosophy of Language) L:F30             2 2 0 Ex 4
41 Istoria și filosofia religiei (History and Philosophy of Religion) L:F31             2 2 0 Ex 5
42 Filosofie românească (Romanian Philosophy) L:F32             2 2 0 C 5
  Discipline opționale: 1 din 4 (Optional courses: 1 out of 4)               2 2 0 C 4
43 Consiliere filosofică (Philosophical Counceling)                        
44 Filosofie analitică (Analitical Philosophy) L:F34                      
45 Filosofie orientală (Oriental Philosophy) L:F35                      
46 Redactarea textelor științifice (Scientific Paper Writing) L:F36                      
Go to top