Prof. dr. George Bondor

Program de audiențe: Luni-Joi, orele 11-12, biroul S5

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0232 20 12 84, 0724 560 970

Consultații despre legislație, admiterea la Școala Doctorală, etapele cercetării doctorale, relația cu conducătorii de doctorat, colocvii și conferințe, alte probleme ale doctoranzilor.

Go to top