La data de 22.09.2020, ora 12:00, în ONLINE,  Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. ACĂR V. COCULIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "PARADIGMA LUMINII ÎN VIZIUNEA LUI LUCIAN BLAGA. O PERSPECTIVĂ SEMIOTICĂ", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top