La data de 28.02.2020, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. ARKIN I.H. NETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FUTURE ORIENTATION AND OCCUPATIONAL ASPIRATIONS OF DROPOUT YOUTH, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

 

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

Preşedinte:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr.Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Conducător ştiinţific:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Referenţi:

 

 

 

 

 

 

CS I dr. Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii Bucureşti, domeniul Sociologie

Conf.univ.dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Conf.univ.dr. Romeo Asiminei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

 

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top