La data de 12.12.2019, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. AVĂDĂNII G.S. STELA ANCA CĂS. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul COMODIFICAREA COPILULUI ŞI A COPILĂRIEI PRIN INTERMEDIUL PUBLICITĂŢII AUDIOVIZUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr.Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Gheorghiţa Nistor, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Mihaela Tomiţa, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top