La data de 28.09.2018, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl.AWAWDI S. KHALED  va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPLEMENTATION OF QUALIY INDICATORS IN CARING PATIENTS WITH ACUTE STROKE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

Conf. univ.dr. Gheorghiţa Nistor, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr.Mihaela Tomiţă, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei       

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top