La data de 15.09.2022, ora 11:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. BĂLAN M. OANA MIHAELA CĂS. ALBU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CUNOAŞTERE ŞI ÎNVĂŢARE CREATIVĂ. SPRE UN MODEL SEMIOTIC DE EDUCAŢIE PERFORMANTĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Alexandru GRĂDINARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Traian Dinorel STĂNCIULESCU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Anca MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top