La data de 20.09.2021, ora 10:00, în online, http://meet.google.com/tyb-rqkj-awq  dna. CÂRLAN C. BRÎNDUŞA-ELISABETA CĂS NĂSTASE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PATOLOGIA DORINŢEI ÎN SOCIETATEA DE CONSUM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:

http://meet.google.com/tyb-rqkj-awq

 

 Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Marius DUMITRESCU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Savu TOTU, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Radu DUDĂU, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul Tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top