La data de 25.09.2020, ora 10:00, în  dna. CAROLEA G. NICOLETA CĂS. AFLOROAEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RADICALIZAREA INDIVIDUALĂ CĂTRE TERORISM. STUDIU SOCIOLOGIC  PRIVIND PREZENŢA FENOMENULUI ÎN ROMÂNIA", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Academia Română Bucureşti

Prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top