La data de 27.09.2018, ora 10:00, în AMFITEATRUL II-8 dna. CĂTĂRĂU P. LOREDANA FLORENTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI PĂRINŢIILOR ASUPRA COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL AL COPIILOR RĂMAŞI ACASĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Mihaela Tomiţă, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Ioan Durmescu, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 Rezumatul tezei    

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top