La data de 27.07.2021, ora 11:00, în online, domnul CHIHAIA  I.C.  MIHAI SEBASTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT: PERSPECTIVES OVER THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION
, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:
https://meet.google.com/wsz-cjyw-wju

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Sergiu Mişcoiu, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

   Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top