La data de 21.04.2022, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice dna. COHÂLTIR F. MIHAELA CĂS. RUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONSTRUCŢIA SOCIALĂ A SUCCESULUI ŞCOLAR DIN PERSPECTIVA PĂRINŢILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

Prof.univ.dr.Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

CS I Sorin Cace,

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top