La data de 29.11.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. COHEN M. NEOMI CĂS. DAR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CLINICAL INSTRUCTORS' ROLE PERCEPTION AND INTER-ROLE CONFLICT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Alexandru Ioan Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

CS I Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii Bucureşti

Conf. univ. dr. Cristina Gavrilovici, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top