La data de 29.11.2018, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. DAHAN L. IRIS CĂS. GOLDMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NURSING PERCEPTERS' NEED FOR A SUPPORTIVE INTERVENTION PROGRAM IN A GROUP SETTING AND THEIR COMMITMENT TO PERCEPTOR ROLE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf. univ.dr. Alexandru Ioan Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

CS I Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii Bucureşti

Conf. univ. dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top