La data de 12.07.2019, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL - POLITICE dl. DECIU S. VALERIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IDENTITATE, INTERES NAŢIONAL ŞI INTERESUL ELITELOR IN CONFLICTUL DIN UCRAINA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

Prof.univ.dr. Nicolae Păun, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, SNSPA Bucureşti

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top