La data de 16.09.2020, ora 14:00, în ONLINE,  Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. DIACONESCU C. ROXANA CĂS. ROMANICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "THE IMPLICATIONS OF THE ARAB SPRING ON THE DEMOCRATIZATION PROCESS OF MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA)", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

Prof. univ. dr. Sergiu Mişcoiu, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top