La data de 09.09.2022, ora 12:00, în SALA Ferdinand, Rectorat dl. GÎTLAN I. COSTEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VIOLENŢA DOMESTICĂ. PRACTICI, ATITUDINI ŞI PERCEPŢII PRIVIND INTERVENŢIA PRIN ORDINUL DE PROTECŢIE PROVIZORIU. STUDIU LA NIVELUL JUDEŢULUI IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUŢĂ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU, Academia Română Bucureşti

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Academia de Studii Economice Bucureşti

Conf. univ. dr. Gabriela IRIMESCU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top