La data de 22.09.2022, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. GOLDENBERG CĂS. KEMELMAN I. RACHEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul  NURSING CURRICULUM CHANGES AND IMPLEMENTATION MIRRORING SOCIAL CHANGE IN ISRAEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Anca Laura ASANDULUI,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top