La data de 28.02.2022, ora 10:00, în online, https://meet.google.com/xws-mdym-qne
domnul GUGUIANU I.V. BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SCEPTICISM SILOGRAFIC ŞI ETHOS CRITIC LA TIMON DIN PHLIUS. UN STUDIU ASUPRA FILOSOFIEI CA MOD DE VIAŢĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:
https://meet.google.com/xws-mdym-qne

 Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Andrei BERESCHI, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

CS III dr. habil. Florin CRÎŞMĂREANU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top