La data de 30.10.2020, ora 10:00, în ONLINE,  dna. HRISCU D. ANA MĂDĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ETICA ŞI TEATRUL DE MODĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma641d6c2696b38f021859bbb3d79ae46

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

Prof.univ.dr. Carmen Cozma,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Vasile Morar, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Petrescu, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

         Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top